Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 1.2.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 1.2.2018 10.14
Tiedote 44/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.2.2018 seuraavia asioita:

Vuoden 2017 yrittäjän eläkelain mukaisen arviomäärärahan ylittäminen 5 249 154 eurolla. Sosiaali- ja terveysministeriö on tarkistanut momentin 33.40.52 (Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista) valtionosuuden ennakoksi 187 600 000 euroa, joka on sama kuin momentille myönnetty määräraha. Vuoden 2017 määrärahasta on lokakuussa 2017 maksettu vuoden 2016 lopullinen valtionosuus, joka on ollut 5 249 154 euroa suurempi kuin maksetut ennakot. Kyseinen 5 249 154 euron määrä on jäänyt huomioimatta marraskuun ennakon tarkistuksen yhteydessä ja näin ollen momentin määräraha on ylittynyt tällä summalla. Momentin arviomäärärahan tarve vuodelle 2017 on 192 849 154 euroa. (STM erityisasiantuntija Jarmo Kukkonen 0295 163 178)

Sivun alkuun