Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 1.9.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 1.9.2016 13.09
Tiedote 351/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.9.2016 seuraavia asioita:

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista. Uusi asetus vastaa voimassaolevaa asetusta. Asetuksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon ei tehdä muutoksia. Asetuksen maksuttomia suoritteita koskevaan 3 §:ään tehdään täsmennys, joka koskee PRH:n yhteydessä toimivan teollisoikeusasiamieslautakunnan suoritteita. Asetus tulee voimaan 2.9.2016 ja on voimassa 31.12.2017 saakka. (TEM ylitarkastaja Mika Kotala 0295 047 033)

Palaa sivun alkuun