Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 10.9.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
10.9.2015 13.17
Tiedote 469/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi määrärahan ja myöntämisvaltuuden osoittamista puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. Päätöksellä osoitetaan Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle kestävän metsätalouden tukia koskevan lainsäädännön nojalla tehtäviin rahoituspäätöksiin myöntämisvaltuutta 20 216 000 euroa ja määrärahaa tuen maksamiseen 16 730 000 euroa.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.9.2015 seuraavia asioita:

Määrärahan ja myöntämisvaltuuden osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. Päätöksellä osoitetaan momentilta 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle kestävän metsätalouden tukia koskevan lainsäädännön nojalla tehtäviin rahoituspäätöksiin myöntämisvaltuutta 20 216 000 euroa ja määrärahaa tuen maksamiseen 16 730 000 euroa. Kun otetaan huomioon aikaisemmin samalta momentilta osoitetut 48 480 000 euron määräraha ja 45 000 000 euron myöntämisvaltuus, on Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle osoitettu määrärahaa yhteensä 65 210 000 euroa ja myöntämisvaltuutta yhteensä 65 000 000 euroa momentilta 30.40.44. Määrärahaa ja myöntämisvaltuutta tullaan käyttämään määräaikaisen rahoituslain nojalla ensisijaisesti taimikon varhaishoitoa, nuoren metsän hoitoa ja juurikäävän torjuntaa koskevien rahoitushakemusten hyväksymiseen ja tuen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa käytetään erityisesti kumotun lain nojalla hyväksyttyjen metsäteiden perusparannus-, kunnostusojitus- ja metsänuudistamishankkeiden tukimaksatuksiin. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

Sivun alkuun