Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Raha-asiainvaliokunnan istunto 2.2.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 2.2.2017 11.16
Tiedote 47/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.2.2017 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön päätös valtion kiinteistövarallisuuden hallinnansiirroista ja siirtojen ehdoista. Valtion kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestelyihin liittyen valtiovarainministeriön hallintaan siirretään eräät aiemmin Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olleet kiinteistövarallisuuserät, jotka sijaitsevat Loviisassa (Orrengrund), Kemiönsaaressa (Örö), Puolangalla ja Mikkelissä. Kiinteistövarallisuuserät kattavat maa-alueita, rakennuksia ja rakenteita. Siirrot tehdään 1.3.2017. Siirtyvä kiinteistövarallisuus on tarkoitus siirtää edelleen maa- ja metsätalousministeriölle ja Metsähallitukselle. Hallinnansiirto toteuttaa valtion kiinteistöstrategian kiinteistöomistusten keskittämistä koskevia linjauksia. Siirron kohteissa on tarkoituksenmukaista siirtää omaisuutta liikelaitosten välillä maapohjan ja rakennusten sekä rakenteiden saamiseksi yhdelle haltijalle. Senaatti-kiinteistöiltä pois siirrettävä omaisuus merkitään sen muun oman pääoman vähennykseksi. Valtiovarainministeriölle siirtyvän omaisuuden käypä arvo on noin 1,045 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Korkotukilainojen ja valtiontakausten myöntämisvaltuuden sekä avustusvarojen osoittaminen maatalouden rakennetukien, nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen ja maatilojen asunto-olojen parantamista koskevan tuen toimeenpanoa varten vuonna 2017. Vuoden 2017 talousarvion momentilla 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on vuonna 2017 osoitettavissa olevaa myöntämisvaltuutta yhteensä 67 500 000 euroa, joka osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien eli nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien sekä maatalouden investointiavustusten toimeenpanoa varten. Valtuuden nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Momentilla 30.10.41 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa, joka osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2017 käyttösuunnitelman mukaisia avustusvaroja on käytettävissä 35 000 000 euroa, joka osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten. Makeran vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa 10 000 000 euroon rajattu valtiontakausten myöntämisvaltuus osoitetaan Maaseutuvirastolle edelleen jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi ilmoitusten mukaan. (MMM maaseutuekonomisti Saara Meurasalo 0295 162 035)

Raha-automaattiavustusten myöntäminen vuonna 2017. Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta jaetaan 317 600 000 euroa avustuksina. Avustukset jaetaan julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä investointeihin. Avustuksilla muun muassa rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen. Raha-automaattiyhdistyksen 19.12.2016 antamaa jakoehdotusta muutetaan tietyin osin. Arvioidusta tuotosta jätetään jakamatta 16 101 768,57 euroa. (STM osastopäällikkö Raimo Ikonen 0295 163 517)
Tiedote 3.2.
Asian päätösaineisto
RAY:n avustustietokanta

Palaa sivun alkuun