Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 2.6.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 2.6.2016 13.15
Tiedote 238/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.6.2016 seuraavia asioita:

Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta lisätään OP-ryhmälle 30 miljoonaa euroa ja Ålandsbanken Abp:lle 2 miljoonaa euroa. Danske Bank Oyj:ltä valtuutta vähennetään 40 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 talousarvion mukaan takausvastuiden kokonaismäärä saa vapaarahoitteisissa asuntolainoissa ja ASP-lainoissa olla vuoden 2016 lopussa yhteensä 2 500 miljoonaa euroa. Tämän päätöksen jälkeen takausvaltuutta on jaettu 2 483 miljoonaa euroa eli takausvaltuutta jää jakamatta vielä 17 miljoonaa euroa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0295 250 228)

Palaa sivun alkuun