Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 20.4.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.4.2017 13.10
Tiedote 167/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.4.2017 seuraavia asioita:

Viestintäviraston oikeuttaminen tekemään vuokrasopimus Ilmatieteen laitoksen kanssa tilojen vuokraamiseksi Dynamicum-toimitalossa siten, että sopimus on irtisanottavissa aikaisintaan 31.7.2028. Sopimuksen määrä saa olla enintään 15 829 534 euroa (19 628 622 euroa arvonlisäveron kanssa) kymmenen vuoden sopimuskauden aikana. (LVM hallintojohtaja Jussi Luomajärvi 0295 342 471)

Valtion omistamien kiinteistöjen luovuttaminen aluevaihdossa. Ympäristöministeriö valtuuttaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luovuttamaan aluevaihdossa ympäristöministeriön hallinnassa olevat seuraavat kiinteistöt: Lieksan kunnassa sijaitseva tila Suoja-Savikkola, kiinteistötunnus 422-408-5-3, pinta-alaltaan 333,1 hehtaaria ja Konneveden kunnassa sijaitseva tila Vaihto-Heikkilä, kiinteistötunnus 275-402-19-12, pinta-alaltaan 60,9 hehtaaria. Kiinteistöt on hankittu ympäristöministeriön hallintaan käytettäväksi vaihto-omaisuutena hankittaessa luonnonsuojeluun tarkoitettuja alueita valtion omistukseen. Kiinteistöt luovutetaan UPM-Kymmene Oyj:lle, joka luovuttaa vaihdossa valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin yhteensä noin 324,4 hehtaarin suuruiset alueet. Luovutettavien kiinteistöjen luovutusarvo on yhteensä 1 693 000 euroa. Vaihdossa UPM-Kymmene Oyj:n valtiolle luovuttamien alueiden luovutusarvo on yhteensä 2 130 000 euroa. Valtio maksaa UPM-Kymmene Oyj:lle lisäksi välirahaa 437 000 euroa. (YM hallitussihteeri Johanna Korpi 0295 250 278)

Sivun alkuun