Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Raha-asiainvaliokunnan istunto 30.8.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.8.2018 13.14
Tiedote 387/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 30.8.2018 seuraavia asioita:

Poikkeusluvan myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Pudasjärven kaupunki). Pudasjärven kaupunki on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa Hyvän Olon Keskus - uudisrakennushankkeen toteuttamiseksi. Investointi on tarkoitus toteuttaa vuosina 2019-2021 vuokra- tai muuna käyttöoikeussopimuksena. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoista uuteen kiinteistöön tulee terveyskeskus, sosiaalitoimi ja perhekeskus. Muina kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoina sinne sijoittuvat mm. liikuntapalvelut, kirjasto- ja kulttuuritoimen tilat, nuorisotoimi ja työllistämisyksikkö. Investointi on kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain (1057/2017) 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja on alueen palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. (STM erityisasiantuntija Kirsi Kaikko 0295 163 545)

Poikkeusluvan myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Naistenklinikan C-siiven 3 ja 4 kerrosten peruskorjaukseen osastoiksi. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2019-2021. Naistenklinikka on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) naistentautien ja synnytysten erityisosaamisen ja vaativan toiminnan sekä opetuksen ja tutkimuksen keskus. Naistenklinikalla on ollut kuluvan vuoden aikana HUS:n sairaaloista eniten kiireellisiä korjaustoimia vaativia sisäympäristöongelmia. Investointi on kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain (1057/2017) 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja on alueen palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. (STM erityisasiantuntija Kirsi Kaikko 0295 163 545)

 
Sivun alkuun