Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 8.10.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
8.10.2015 13.30
Tiedote 529/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi yhteensä 34,7 miljoonan euron myöntämistä Vihreän ilmastorahaston (Green Climate Fund, GCF) ensimmäiseen vapaaehtoiseen rahoituskierrokseen vuonna 2015. Rahaston päätavoitteena on kehitysmaiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.10.2015 seuraavia asioita:

Yhteensä 34,7 miljoonan euron myöntäminen Vihreän ilmastorahaston (Green Climate Fund, GCF) ensimmäiseen vapaaehtoiseen rahoituskierrokseen vuonna 2015. Kööpenhaminan ilmastokokouksen sitoumuksessa vuonna 2009 sovitun uuden ilmastorahaston (GCF) perustaminen vahvistettiin Cancúnin ilmastokokouksessa vuonna 2010. Rahasto on vuoden 1992 ilmastonmuutospuitesopimuksen rahoitusmekanismin yksi operatiivinen yksikkö Maailmanlaajuisen ympäristörahaston (Global Environment Facility, GEF) tavoin. Rahaston päätavoitteena on kehitysmaiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Rahasto tukee sekä kehitysmaiden hillintä- että sopeutumistoimia. Lisäksi se tukee maiden toimintavalmiuksien vahvistamista ja teknologian siirtoa. (UM lähetystöneuvos Juha Pyykkö 0295 351 441)
Tiedote

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Riihimäki) vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Viestirykmentti on vuokralaisena allekirjoittanut 27.11.2014 Senaatti-kiinteistöjen kanssa kasarmin 18 perusparannusta sekä telttakuivaamon uudisrakennusta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Vuoden 2015 alusta lähtien vuokrasopimukset hallinnoi ja allekirjoittaa Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 12.11.2014. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.6.2017. Vuokra-aika alkaa 1.7.2017 ja jatkuu määräaikaisena 15 vuotta, jonka jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Kasarmi perusparannetaan vastaamaan nykyisen toiminnan vaatimia tila- ja turvallisuustarpeita. Suurimpina ongelmina ovat huono sisäilma ja työsuojelu- sekä paloturvallisuuspuutteet. Rakennuksen pohjoispääty tulee perusyksikön käyttöön ja eteläpäätyyn tulee monikäyttöistä, muuntojoustavaa luokka- ja toimistotilaa. Hankkeen tavoitehinta on 10 292 000 euroa (sis. alv:n osuuden 1 992 000 euroa, hintataso 2/2015). Hankkeen valmistuttua pääomavuokrakustannukset ovat 269 389 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 52 140 euroa/vuosi), ylläpitokustannukset 254 200 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 49 200 euroa/vuosi) ja kiinteistövero 15 587 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 3 017 euroa/vuosi). Toimitilakustannukset tulevat olemaan 539 176 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 104 357 euroa/vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

Sivun alkuun