Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 17.4.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.4.2020 15.12
Tiedote 257/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Suomen osallistuminen EU:n sotilaallisessa EUNAVFOR MED Irini -kriisinhallintaoperaatiossa Välimerellä

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi:
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamiseen 
- Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

Niklas Vainio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 041
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta (HE 1/2020 vp; EV 23/2020 vp)

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, hallitusneuvos p. 0295 140 412
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 92/2019 vp; EV 9/2020)

Sinikka Vahvaselkä, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo Rämänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 197
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta (HE 3/2020 vp; EV 22/2020 vp)

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta (HE 105/2019 vp; EV 11/2020)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sofia Johansson, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Amerikan Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 106/2019 vp; EV 3/2020 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain neuvos p. 0295 163 117
- Liittymishakemuksen jättäminen Kansainvälisen rokoteinstituutin (International Vaccine Institute, IVI) perustamissopimukseen.

Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 195
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta (HE 87/2019 vp; EV 12/2020 vp)

Ympäristöministeriö

Erja Werdi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 312
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 9/2020 vp; EV 13/2020 vp)

Palaa sivun alkuun