Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 17.5.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.5.2019 15.17
Tiedote 255/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Vesa Vihriälä, valtiosihteeri p. 0295 16001
- Arvonimien myöntäminen

Oikeusministeriö

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 221/2018 vp; EV 311/2018 vp)

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 228
- 1) Vaasan hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden kolmen vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Oulun käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 7) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Jukka Tukia, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 573
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 213/2018 vp; EV 255/2018 vp)

Puolustusministeriö

Janne Torvinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 140 433
- Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta (HE 279/2018 vp; EV 274/2018 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta (HE 286/2018 vp; EV 312/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 16001
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun sekä edellä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IGC-säännöstöön (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk), IBC-säännöstöön (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk), vuoden 1994 HSC-säännöstöön (International Code of Safety for High Speed Craft, 1994), vuoden 2000 HSC-säännöstöön (International Code of Safety for High Speed Craft, 2000), IMDG-säännöstöön (International Maritime Dangerous Goods), vuoden 2008 IS-säännöstöön (International Code on Intact Stability, 2008) sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään vuoden 2008 IS-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Anne Ilkka, hallitusneuvos p. 0295 163 384
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 145/2018 vp; EV 261/2018 vp)

Juha Jokinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 594
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 313/2018 vp; EV 307/2018 vp)

Sivun alkuun