Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 20.12.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.12.2022 15.54
Tiedote 717/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Minna Laajava, lähetystöneuvos p. 0295 350 128
- Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om ändring av vallagen för Åland 2. Landskapslag om upphävande av 11a § landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar 3. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslag om tillämpning av lagen om service och stöd på grund av handikapp 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 5. Landskapslag om klientavgifter inom socialvården 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om socialvård 7. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen 8. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp 9. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 296/2022 vp)

Leena Mäkipää, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 7/2021 vp; EV 171/2022 vp)

Jasmiina Jokinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 148/2022 vp; EV 189/2022 vp)

Perttu Wasenius, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 106
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta (HE 219/2022 vp; EV 186/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 111/2022 vp; EV 204/2022 vp)

Sisäministeriö

Johanna Hakala, hallitusneuvos p. 0295 488 452
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 118/2022 vp; EV 177/2022 vp)

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 173/2021 vp; EV 156/2022 vp)

Berit Kiuru, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 283
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 99/2022 vp; EV 168/2022 vp)

Tuuli Tuunanen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 658
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 100/2022 vp; EV 148/2022 vp)

Puolustusministeriö

Joona Lapinlampi, hallitussihteeri p. 0295 140 033
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta (HE 222/2022 vp; EV 221/2022 vp)

Satu Ylikorpi, hallitussihteeri p. 0295 140 075
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta (HE 223/2022 vp; EV 187/2022 vp)

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta (HE 155/2022 vp; EV 207/2022 vp)

Niko Ijäs, budjettineuvos p. 0295 530 170
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030 (HE 211/2022 vp; EV 223/2022 vp)

Jouko Narikka, budjettineuvos p. 0295 530 017
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta (HE 88/2022 vp; EV 183/2022 vp)

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 125/2022 vp; EV 111/2022 vp)

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta (HE 153/2022 vp; EV 170/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksyminen

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 158/2022 vp; EV 161/2022 vp)

Marjaana Larpa, hallitusneuvos p. 0295 330 480
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamisesta (HE 229/2022 vp; EV 160/2022 vp)

Maria Soininen, hallitussihteeri p. 0295 150 072
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta (HE 230/2022 vp; EV 184/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 89/2022 vp; EV 163/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Iida Huhtanen, hallitussihteeri, esittelijä p. 0295 342 613
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 187/2022 vp; EV 146/2022 vp)

Suvi Kankare, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 105
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 170/2022 vp; EV 154/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Timo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049084
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 176/2022 vp; EV 220/2022 vp)

Mira Sinkkonen, johtava asiantuntija p. 0295 047 293
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 135/2022 vp; EV 155/2022 vp)

Nicoleta Kaitazis, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 067
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 174/2022 vp; EV 208/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta (HE 190/2022 vp; EV 216/2022 vp)

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos p. 0295 163 575
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (OmaTahto2020 – Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle!) (KAA 8/2020 vp; EK 46/2022 vp)

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 344
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 a §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2022 vp; EV 172/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2022 vp; EV 173/2022 vp)

Päivi Nygren, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 542
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta (HE 178/2022 vp, EV 144/2022 vp)

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 302/2022 vp; EV 196/2022 vp)

Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 546
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 102/2022 vp; EV 212/2022 vp)

Annika Juurikko, hallitussihteeri p. 0295 163 242
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ostovoiman vahvistamista vuonna 2023 koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 236/2022 vp; EV 174/2022 vp)

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi Säteilyturvakeskuksesta sekä säteilylain muuttamisesta (HE 137/2022 vp; EV 139/2022 vp)

Tuija Metsävainio, hallitussihteeri p. 0295 163 449
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 245/2022 vp; EV 213/2022 vp)

Henna Vidén, hallitussihteeri p. 0295 163 431
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta (HE 305/2022 vp; EV 217/2022 vp)

Marika Lahtivirta, lakimies, esittelijä p. 0295 163 605
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 112/2022 vp; EV 191/2022 vp)

Sirkka Sivula, lakimies, esittelijä p. 0295 163 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Emmi Vettenranta, asiantuntija, esittelijä p. 0295 163 772
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta (HE 237/2022 vp; EV 214/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Leena Ylä-Mononen, ylijohtaja p. 0295 250 023
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi (HE 128/2022 vp; EV 188/2022 vp)

Anu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 067
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa sekä laiksi tupakkalain 2 §:n muuttamisesta (HE 182/2022 vp; EV 152/2022 vp)

Jussi Kauppila, hallitussihteeri p. 0295 250 085
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 141/2022 vp; EV 180/2022 vp)

Sirkku Jaakkola, hallitussihteeri p. 0295 250 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 209/2022 vp; EV 215/2022 vp)