Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 24.11.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.11.2023 15.10
Tiedote 530/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan asioiden käsittely tasavallan presidentin esittelyssä 24.11.2023

Hallitussihteeri Johanna Nyberg, p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Valtiovarainministeriö

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, p. 0295 530 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 43/2023 vp; HaVM 4/2023 vp; EV 19/2023 vp)

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 39/2023 vp; EV 16/2023 vp)

Neuvotteleva virkamies Kaisa-Juulia Raita, p. 0295 530 379
- Valtion virka-ansiomerkin myöntäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. 0295 330 480
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 66/2023 vp; EV 17/2023 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 342 612
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 10/2023 vp; EV 13/2023 vp)

Erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, p. 0295 342 052
- Suomen tasavallan hallituksen ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos Jaana Huhta, p. 0295 163 407
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 54/2023 vp; EV 21/2023 vp)