Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 25.5.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.5.2023 15.27
Tiedote 223/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Henrik Haapajärvi, valtiosihteeri p. 0295 16001
- Arvonimien myöntäminen

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 2/2023 vp; EV 2/2023 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Päivi Jämsä, hallitusneuvos p. 0295 342 138
- Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välisen sopimuksen lentoliikenteestä Sint Maartenin osalta allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ympäristöministeriö

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 433
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi luonnonsuojelulain 67 §:n 1 momentin ja 137 §:n 1 momentin muuttamisesta (HE 1/2023 vp; EV 1/2023 vp)