Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 27.8.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.8.2021 15.13
Tiedote 485/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
- Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen muuttamisesta.

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 51/2021 vp; EV 102/2021 vp)

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner 2. Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna 3. Landskapslag om ändring av 2 och 3 § landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet 4. Landskapslag om ändring av 2 och 3 § landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet 5. Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 6. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice 7. Landskapslag om tillämpning på Åland av alkohollagen 8. Landskapslag om ändring av 4 § ordningslagen för landskapet Åland
- Tasavallan presidentin asetus ylioppilastutkinnon järjestämisestä Ahvenanmaalla
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 98/2021 vp)
- Tasavallan presidentin asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistä avustusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Joni Komulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 453
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 212/2020 vp; EV 71/2021 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta (HE 96/2021 vp; EV 116/2021 vp)

 
Sivun alkuun