Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 22.3.2024

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 21.3.2024 15.16
Tiedote 131/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Lainsäädäntöneuvos Maria Guseff, p. 0295 351 158
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi (HE 90/2023 vp; EV 10/2024 vp)

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi (Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksenpoistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Ranskan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi, HE 14/2024 vp) 2. Vuoden 2022 muutokset muutettuun merityöyleissopimukseen (Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä siihen liittyviksi laeiksi, HE 15/2024 vp)
- Ahvenanmaan asioiden käsittely tasavallan presidentin esittelyssä 22.3.2024

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. 0295 150 071
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 91/2023 vp; EV 8/2024 vp)

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- 1) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Erityisasiantuntija Tanja Ulvinen, p. 0295 488 696
- Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen

Puolustusministeriö

Apulaisosastopäällikkö Olli Ruutu, p. 0295 140 402
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024. (EK 5/2024 vp; VNS 1/2024 vp)
- Puolustusvoimien osallistuminen Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen pysyvän miinantorjuntaosaston tehtäviin vuonna 2024
- Puolustusvoimien osallistuminen Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen Air Shielding -tehtäviin vuonna 2024

Vanhempi hallitussihteeri Tuomas Hyvärinen, p. 0295 140 233
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen puolustukseen liittyvien, patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapidon vastavuoroiseksi turvaamiseksi tehdyn sopimuksen, teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin tehdyn Naton sopimuksen sekä niiden täytäntöönpanomenettelyjen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 98/2023 vp; EV 1/2024 vp)

Ylitarkastaja Janne Torvinen, p. 0295 140 433
- Apulaissotilasedustajien tehtäviin määrääminen

Valtiovarainministeriö

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, p. 0295 530 247
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2022 verotasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Neuvotteleva virkamies Jere Lumme, p. 0295 530 041
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun muuttamisesta (HE 107/2023 vp; EV 2/2024 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152
- Myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 9 päivään toukokuuta 2024 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski, p. 0295 163 565
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 104/2023 vp; EV 9/2024 vp)

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. 0295 163 515
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamisesta (HE 108/2023 vp; EV 4/2024 vp)

Hallitussihteeri Noora Silmonen, p. 0295 163 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta (HE 109/2023 vp; EV 3/2024 vp)