Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn ja ylimääräisen valtioneuvoston yleisistunnon asialistat 5.7.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.7.2024 15.19
Tiedote 333/2024

Asialistoihin saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Tasavallan presidentin esittely

Valtioneuvoston kanslia

Osastopäällikkö Päivi Paasikoski, p. 0295 160 136
- Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, p. 0295 351 159
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen puolustusyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 58/2024 vp; EV 67/2024 vp)

Ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta, p. 0295 350 340
- Turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Brasilian liittotasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, p. 0295 150 558
- Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen
- 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen
- Helsingin käräjäoikeuden seitsemän käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13 täyttäminen) 2) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Lapin käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 2) Etelä-Savon käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 3) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen hallintotuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomariin viran (T 11) täyttäminen 5) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Neuvotteleva virkamies Kristel Englund, p. 0295 150 028
- Tasavallan presidentin asetus eräiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
- 1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag 2. Landskapslag om tillämpning av lagen om miljöskadefonden 3. Yrkeshögskolelag för Åland 4. Landskapslag om ändring av 30 § landskapslagen om hälso- och sjukvård

Sisäministeriö

Erityisasiantuntija Tiina Järvinen, p. 0295 488 625
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 28/2024 vp; EV 63/2024 vp)

Erityisasiantuntija Hanna Pihkanen, p. 0295 488 217
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta (HE 27/2024 vp; EV 65/2024 vp)

Erityisasiantuntija Anu Polojärvi, p. 0295 488 237
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 26/2024 vp; EV 66/2024 vp)

Puolustusministeriö

Henkilöstöjohtaja Kati Virtanen, p. 0295 140 435
- Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Hallitusneuvos Minnamaria Nurminen, p. 0295 140 602
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain 32 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 66/2024 vp; EV 64/2024 vp)

Valtiovarainministeriö

Lainsäädäntöneuvos Merja Salmi, p. 0295 530 587
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 2/2024 vp; EV 62/2024 vp)

Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 61/2024 vp; EV 61/2024 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Jarmo Vilhunen, p. 0295 162 022
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 33/2024 vp; EV 52/2024 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Erityisasiantuntija Laura Rantanen, p. 0295 342 175
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua EU:n asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 52/2024 vp; EV 55/2024 vp)

Ylimääräinen valtioneuvoston yleisistunto

Valtioneuvoston kanslia

Osastopäällikkö Päivi Paasikoski, p. 0295 160 136
- Ministeri Strandin virkavala ja tuomarinvakuutus
- Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
- Muutos ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan, EU-ministerivaliokunnan, raha-asiainvaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanoissa
- Muutoksia ministerityöryhmien kokoonpanoissa
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen