Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 7.6.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.6.2024 15.08
Tiedote 280/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta, p. 0295 350 340
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 20/2024 vp; EV 35/2024 vp)

Sisäministeriö

Poliisitarkastaja Seppo Sivula, p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXVI-23 - XXXVI-27 hyväksyminen

Erityisasiantuntija Tanja Ulvinen, p. 0295 488 696
- Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi

Puolustusministeriö

Ylitarkastaja Janne Torvinen, p. 0295 140 433
- Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustus- ja apulaispuolustusasiamieskunnassa

Erityisasiantuntija Petri Laurila, p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 342 612
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään kiinteiden irtolastien aluskuljetusta koskevaan kansainväliseen säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos Joni Komulainen, p. 0295 163 453
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n sekä lastensuojelulain 27 ja 41 §:n muuttamisesta (HE 16/2024 vp; EV 31/2024 vp)

Neuvotteleva virkamies Mirka-Tuulia Kuoksa, p. 0295 163 079
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta (HE 7/2024 vp; EV 40/2024 vp)