Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 13.6.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.6.2024 15.28
Tiedote 290/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Lähetystöneuvos Markus Teir, p. 0295 350 441
- Suomen valtuuskunnan asettaminen Naton huippukokoukseen Washingtonissa 9.-11.7.2024

Puolustusministeriö

Osastoesiupseeri Antti-Ville Rusanen, p. 0295 140 432
- Apulaissotilasedustajan tehtävään määräyksen peruuttaminen

Valtiovarainministeriö

Erityisasiantuntija Tea Niiranen, p. 0295 530 319
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 32/2024 vp; EV 32/2024 vp)

Erityisasiantuntija Pauliina Pitkänen, p. 0295 530 395
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain 35 ja 36 §:n sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 19/2024 vp; EV 30/2024 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 0295 162 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta (HE 22/2024 vp; EV 42/2024 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitusneuvos Hanna Laurila, p. 0295 342 025
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 35/2024 vp; EV 36/2024 vp)

Erityisasiantuntija Juuso Suomento, p. 0295 342 071
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 36/2024 vp; EV 37/2024 vp)

Johtava asiantuntija Esa Aaltonen, p. 0295 342 107
- Pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001, Wienin katsastussopimus) 1 normiin tehdyn muutoksen hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädäntöneuvos Laura Holkko, p. 0295 047 207
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 23/2024 vp; EV 38/2024 vp)

Erityisasiantuntija Nea Brandt, p. 0295 047 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 21/2024 vp; EV 39/2024 vp)

Erityisasiantuntija Katariina Jämsén, p. 0295 047 143
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 15/2024 vp; EV 45/2024 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitussihteeri Annika Juurikko, p. 0295 163 242
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Kansaneläkelaitoksesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 39/2024 vp; EV 33/2024 vp)