Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 12.4.2024

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 11.4.2024 15.23
Tiedote
Nuija lepää pöydällä istuntosalissa.

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Lähetystöneuvos Marja Rosvall, p. 0295 350 347
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Lähetystöneuvos Joonas Heiskanen
- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisvaltuuksien myöntäminen

Lähetystöneuvos Markus Teir, p. 0295 350 441
- Suomen osallistuminen EUNAVFOR ASPIDES –operaatioon
- Suomen osallistuminen Prosperity Guardian -operaatioon

Oikeusministeriö

Neuvotteleva virkamies Kristel Englund, p. 0295 150 028
- 1. Landskapslag om privat hälso- och sjukvård 2. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

Valtiovarainministeriö

Neuvotteleva virkamies Vili Kauramäki, p. 0295 530 297
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 3/2024 vp; EV 15/2024 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johtava asiantuntija Riikka Hietanen, p. 0295 047 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta (HE 102/2023 vp; EV 14/2024 vp)

Erityisasiantuntija Katariina Jämsén, p. 0295 047 143
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 101/2023 vp; EV 11/2024 vp)