Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 19.4.2024

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 18.4.2024 15.15
Tiedote 185/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteeri Risto Artjoki, p. 09 160 22006
- Arvonimien myöntäminen
- Arvonimilautakunnan jäsenten nimittäminen

Oikeusministeriö

Hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. 0295 150 456
- Apulaisoikeuskanslerin sijaisen määrääminen

Lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos, p. 0295 150 054
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 105/2023 vp; EV 5/2024 vp)

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Sisäministeriö

Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. 0295 488 432
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 106/2023 vp; EV 13/2024 vp)

Puolustusministeriö

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittäminen Puolustusvoimissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Marja Penttilä, p. 0295 330 400
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi varhaiskasvatuslain sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 103/2023 vp; EV 7/2024 vp)

Ympäristöministeriö

Erityisasiantuntija Noora Herranen, p. 0295 250 222
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 96/2023 vp; EV 6/2024 vp)