Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 28.2.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 27.2.2020 15.12
Tiedote 101/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Landskapslag om barnomsorg och grundskola
- Eduskunnan kirjelmä vuoden 2018 valtiopäiviltä lepäämässä olevan ehdotuksen johdosta laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp; EV 259/2018 vp; LJL 2/2019 vp; EK 26/2019 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Oulun käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen
- 1) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään määrääminen

Sisäministeriö

Tero Kurenmaa, osastopäällikkö p. 0295 448 8550
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta (HE 101/2019 vp; EV 2/2020 vp)

Tom Hanén, henkilöstöosaston osastopäällikkö, lippueamiraali p. 0295 421 301
- Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Veli-Pekka Hautamäki, pelastusylitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 419
- Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Kenraalin ja amiraalin virkaan nimittämisiä puolustusvoimissa

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Suomen ja Guernseyn välillä tuloverotuksesta tehtyjen eräiden sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Suomen ja Mansaaren välillä tuloverotuksesta tehtyjen eräiden sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Suomen tasavallan ja Moldovan tasavallan välisen keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä tulliasioissa koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Palaa sivun alkuun