Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 7.6.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 6.6.2019 16.04
Tiedote 292/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Suomen edustajien nimittäminen ETYJin sovittelu- ja välitystuomioistuimeen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virve Haapajärvi, hallitusneuvos p. 0295 047 027
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/2018 vp, EV 286/2018 vp)

Palaa sivun alkuun