Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 10.6.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.6.2021 15.22
Tiedote 368/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Muutos ministerityöryhmän pääsihteeristössä

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
- Valtioneuvoston periaatepäätös kiinnostuksen ilmaisemisesta Yhdysvalloille käynnistää neuvottelut Suomen liittymisestä US Global Entry -ohjelmaan

Arto Haapea, lähetystöneuvos p. 0295 350 145
- Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Eduskunnan kirjelmä kansanäänestyksen järjestämisestä EU:n elpymispaketista tehdyn kansalaisaloitteen johdosta (EK 16/2021 vp; KAA 6/2020 vp)

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Anniina Melasniemi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 440
- Puolustusministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Valtiovarainministeriö

Seppo Tanninen, hallitusneuvos p. 0295 530 224
- Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Pauliina Pekonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 081
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen
- Valtioneuvoston päätös omaisuuden siirrosta ja sen ehdoista; Puolustuskiinteistöjen hallintaan siirrettävä omaisuus, tarkentava päätös

Tuukka Taipale, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 523
- Hallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsti Kotaniemi, hallitusneuvos p. 0295 330 408
- Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Kari Valonen, maatalousneuvos p. 0295 162 269
- YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n 42. sääntömääräinen yleiskokous järjestetään virtuaalisesti 14.- 18.6.2021

Pirjo Tomperi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 234
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Laura Vilkkonen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 391
- Valtioneuvoston periaatepäätös kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta
- Valtioneuvoston periaatepäätös tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla

Katariina Säynäjärvi, hallitusneuvos p. 0295 342 029
- Myönnetään valtuudet tehdä Suomen ja Thaimaan radioamatöörien vastavuoroisuusluvista noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksen välillä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pääjohtajan viran täyttäminen

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Mika Björklund, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 586
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yritysten kestävyysraportointi)

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen
- Työ- ja elinkeinoministeriön kolmen virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Henna Huhtamäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 072
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Pirje Lankinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 488
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koneista

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 433
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

 
Sivun alkuun