Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 11.11.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.11.2021 15.15
Tiedote 640/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pekka Puustinen, alivaltiosihteeri p. 0295 350 228
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön osastopäällikön tehtävään määrääminen

Marja Kuosmanen, lähetystöneuvos p. 0295 350 110
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Maailman kauppajärjestön useanvälisistä neuvotteluista palveluiden kotimaisen sääntelyn sääntöjä koskeviksi määräyksiksi

Oikeusministeriö

Antti Leinonen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 264
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Sisäministeriö

Laura Yli-Vakkuri, ylijohtaja p. 0295 488 250
- Esitys Euroopan unionin rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen Suomen ohjelmaksi ohjelmakaudelle 2021–2027
- Esitys Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston Suomen ohjelmaksi ohjelmakaudelle 2021–2027
- Esitys Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmaksi ohjelmakaudelle 2021–2027

Elina Rantakokko, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 611
- Valtioneuvoston asetus menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Päivi Marttila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 004
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Päivi Antikainen, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 101
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Esitys Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettavaksi Interreg Baltic Sea Region yhteistyöohjelmaksi kaudelle 2021─2027

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Elenia Oy:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 092
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sarita Friman, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 349
- Maailman terveysjärjestö WHO:n ylimääräinen yleiskokous 29.11.-1.12.2021

Mari Leinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 509
- Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

 
Sivun alkuun