Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 11.5.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.5.2023 15.16
Tiedote 207/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kaikkonen)

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Heidi Alajoki, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 588
- Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.5.-31.12.2023 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Maija Räsänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 966
- Valtioneuvoston kanslian arviointineuvoksen viran täyttäminen

Ulkoministeriö

Juha Savolainen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 508
- Suomen varaedustaja Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen

Leo Svahnbäck, lähetystöneuvos p. 0295 350 721
- Valtuuskunnan asettaminen Euroopan neuvoston 4. huippukokoukseen Reykjavikissa 16.-17.5.2023

Sisäministeriö

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtajalle

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXVI-14 - XXXVI-17 hyväksyminen

Puolustusministeriö

Antti Korkala, henkilöstöjohtaja p. 0295 140 435
- Kenraalin virkaan nimittäminen

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen kokoonpanon muuttaminen 31.12.2023 päättyväksi toimikaudeksi
- Apulaissotilasedustajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Minna Ojala, hallitusneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 291
- Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian kanssa tehdystä sopimuksesta
- Valtioneuvoston asetus eräiden tuloverotusta koskevien Guernseyn kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista

Tero Meltti, finanssineuvos p. 0295 530 770
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2023

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiina Kaunisto, yksikön johtaja, kehittämisneuvos p. 0295 342 511
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sara Vänttinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 177
- Valtioneuvoston asetus sanomalehtijakeluun väliaikaisesti myönnettävästä valtionavustuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Jyri Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 123
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta digitaalisten välineiden ja prosessien käytön laajentamiseksi ja parantamiseksi yhtiöoikeuden alalla

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen