Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 12.1.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.1.2023 15.19
Tiedote 13/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- a) Eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2021 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (EK 54/2022 vp; K 2/2022 vp; K 20/2022 vp) b) Eduskunnan kirjelmään liittyvä kannanotto

Ulkoministeriö

Krista Oinonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 172
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta (Istanbulin sopimus)

Oikeusministeriö

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 181
- Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunnan kokoonpanon muuttaminen 30.4.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Sami Kiriakos, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 054
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelystä (pakoterikosdirektiivi)

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Elina Siljamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 248
- Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

Puolustusministeriö

Anniina Melasniemi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 440
- Puolustusministeriön vanhemman hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Mika Niemelä, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 062 135
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2023 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä (HE 277/2022 vp; EK 60/2022 vp) vuodelle 2023

Suvi Remes, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 550
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)

Elisa Aaltonen, finanssiasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 255
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi välineen perustamisesta tuen antamiseksi Ukrainalle vuonna 2023 (makrotaloudellinen rahoitusapu plus), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse monipuolisen varainhankintastrategian käyttöönotosta yleisenä lainanottomenetelmänä ja Euroopan neuvoston asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 17 päivänä joulukuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093 muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta

Titta Berlin, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 026
- Valtioneuvoston asetus fosforia sisältävien lannoitevalmisteiden ja lannan käytöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Satu Leino, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 428
- Maailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston 152. kokous 30.1.-7.2.2023

 
Sivun alkuun