Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 12.8.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.8.2021 15.21
Tiedote 454/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Ritva Järvinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 366
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtiosihteerin virkavala
- Valtiosihteerin virkavakuutus

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen viran täyttäminen

Oikeusministeriö

Jasmiina Jokinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vanhusasiavaltuutetusta (HE 82/2021 vp; EV 113/2021 vp)

Sisäministeriö

Kirsi Pimiä, kansliapäällikkö p. 0295 418 803
- Sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Jaana Heikkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 603
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtajan viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön tietojohtajan viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Saara Reinimäki, yksikön johtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 087
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi (HE 78/2021 vp; EV 82/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (HE 46/2021 vp; EV 76/2021 vp)

Minna Laherto, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 029
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi (HE 47/2021 vp; EV 105/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jarno Virtanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 495
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 80/2021 vp; EV 100/2021 vp)

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

 
Sivun alkuun