Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 13.10.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.10.2022 15.21
Tiedote 592/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtiosihteerin virkavakuutus

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Arto Haapea, lähetystöneuvos p. 0295 350 416
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisestä puitesopimuksesta

Katja Kalamäki, lähetystöneuvos p. 0295 351 518
- Valtuuskunnan asettaminen Pohjoismaiden neuvoston 74. istuntoon Helsingissä 31.10.-3.11.2022

Sisäministeriö

Nina Routti-Hietala, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 242
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021- 2027 annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Marketta Henriksson, finanssineuvos p. 0295 530 441
- Vuoden 2023 alustava talousarviosuunnitelma

Jarmo Huotari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 418
- Ehdokkaan nimeäminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallituksen jäseneksi

Niko Ijäs, budjettineuvos p. 0295 530 170
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Risto Koponen, finanssineuvos p. 0295 530 355
- Hallituksen esitys eduskunnalle keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevaksi lainsäädännöksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 281
- Näyttelyiden valtiontakuulautakunnan asettaminen 31.10.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
- 1) Valtioneuvoston asetus elokuvien yhteistuotannosta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta 2) Valtioneuvoston asetus elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Mari Marttila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 122
- Valtioneuvoston asetus tietoturvan kehittämisen tuesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liisa Heinonen, hallitusneuvos p. 0295 064 131
- Hallituksen esitys eduskunnalle henkilöstön aseman turvaamista yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa koskevaksi lainsäädännöksi

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle asetusehdotuksesta Euroopan naapuruusvälineestä ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta tuettavia kauden 2014–2020 yhteistyöohjelmia koskevista ja ohjelman täytäntöönpanon häiriöiden vuoksi sovellettavista erityissäännöksistä

Katariina Jämsén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 143
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n ja merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Hanne Lohilahti, erityisasiantuntija p. 0295 250 374
- Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

 
Sivun alkuun