Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.3.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.3.2022 15.19
Tiedote 177/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston ajankohtaisselonteon koordinaatiotyöryhmän asettaminen

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen ja ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö p. 0295 351 159
- Valtioneuvoston asetus Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen mukaisen poikkeusmenettelyn täytäntöönpanosta

Sisäministeriö

Kalle Kekomäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 252
- Sisäisen turvallisuuden rahaston ohjelman 2021-2027 seurantakomitean asettaminen
- Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen ohjelman 2021-2027 seurantakomitean asettaminen
- Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelman 2021-2027 seurantakomitean asettaminen

Puolustusministeriö

Frans Peltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Nammo Lapua Oy:lle Yhdysvaltoihin
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Robonic Ltd Oy:lle Isoon-Britanniaan
- Puolustustarvikkeiden kauttakuljetusluvan myöntäminen

Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg, alivaltiosihteeri p. 0295 530 149
- Valtioneuvoston periaatepäätös tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi

Pauliina Pekonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 081
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Jaana Vehmaskoski, finanssineuvos p. 0295 530 267
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Merivahingonlaskijan sijaisen tehtävään määrääminen

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M344

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Valtioneuvoston päätös kevätviljojen ja rypsin kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta

Mikko Härkönen, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 889
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan sekä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahan alueellinen jako

Elina Hautakangas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 116
- Valtioneuvoston periaatepäätös sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi (luotettavuusstandardi)

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025

Emilia Tiuttu, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 127
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (standardointiasetus) muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eva Aalto, hallitussihteeri p. 0295 163 125
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Milla Mustamäki, hallitussihteeri p. 0295 163 261
- Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri p. 0295 163 260
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana annetun asetuksen (EU 2021/953) muuttamisesta.

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko, esittelijä p. 0295 163 342
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Ympäristöministeriö

Juhani Damski, kansliapäällikkö p. 0295 250 445
- Ympäristöministeriön viestintäjohtajan viran täyttäminen
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön viestintäpäällikön virasta

Sirje Sten, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 276
- Valtioneuvoston päätös valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2027

 
Sivun alkuun