Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 18.1.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.1.2024 15.12
Tiedote 18/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. 0295 160 039
- Ministerityöryhmän pääsihteerin vaihdos
- Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Neuvotteleva virkamies Heidi Alajoki, p. 0295 160 588
- Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-31.12.2024 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Ulkoministeriö

Lakimies Mikael Raivio, p. 0295 351 392
- Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Alankomaiden kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtiovarainministeriö

Neuvotteleva virkamies Jenniina Virtanen, p. 0295 530 003
- Valtiovarainministeriön finanssineuvoksen viran täyttäminen

Hallitussihteeri Saara Rahko, p. 0295 530 046
- Hakemus ja ilmoitukset Alpo Einari Auvisen jäämistöstä
- Hakemukset Viljo Juhani Kivikosken jäämistöstä
- Hakemukset Timo-Tapio Johannes Parosen jäämistöstä

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallintojohtaja Pia Nyblom, p. 0295 162 224
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Neuvotteleva virkamies Elina Anttila, p. 0295 162 163
- Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen viran täyttäminen

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2024 maksettavasta kansallisesta tuesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Neuvotteleva virkamies Altti Iiskola, p. 0295 342 076
- Suomi-rata Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös

Erityisasiantuntija Sofia Lindbäck, p. 0295 342 165
- Valtioneuvoston asetus radioamatöörien vastavuoroisuusluvista Thaimaan kanssa tehdystä sopimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Neuvotteleva virkamies Henri Backman, p. 0295 063 581
- Muutos Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen kokoonpanossa

Neuvotteleva virkamies Hanna Hämäläinen, p. 0295 047 060
- Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvoston jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 22.2.2024 - 21.2.2027

Johtava asiantuntija Petra Metsälä, p. 0295 047 422
- Ehdokkaan nimeäminen Euroopan unionin alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2025

Erityisasiantuntija Miia Lehmus-Niemi, p. 0295 047 381
- Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Liisa Perttula, p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Säteilyturvakeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Neuvotteleva virkamies Satu Leino, p. 0295 163 498
- YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD) 62. istunto 5.-14.2.2024

Lakimies Noora Silmonen, p. 0295 163 266
- Hallituksen esitys eduskunnalle lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Kansliapäällikkö Juhani Damski, p. 0295 250 445
- Ympäristöministeriön ylijohtajan viran täyttäminen