Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 28.4.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.4.2022 15.18
Tiedote 264/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään määrääminen ja valtuutus
- Ulkoministeriön konsulipalveluiden apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Leena Liukkonen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 547
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 11/2022 vp; EV 30/2022 vp)

Oikeusministeriö

Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 230
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Jussi Päivärinne, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 122
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 241/2021 vp; EV 32/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen ja oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- 1) Helsingin käräjäoikeuden laamannin viran (D 21) täyttäminen 2) Keski-Suomen käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen
- 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Asiantuntijajäsenen varajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen

Joni Korpinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 012
- Tiiviimmästä yhteistyöstä ja sähköisen todistusaineiston luovuttamisesta tehdyn tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sisäministeriö

Kalle Kekomäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 252
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta (HE 112/2021 vp; EV 28/2022 vp)

Tiina Sinkkanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 626
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Puolustusministeriö

Frans Peltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Kanadaan

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön veroasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Valtiovarainministeriön veroasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 215
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta

Niko Ijäs, budjettineuvos p. 0295 530 170
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ville Koponen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 504
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta (HE 3/2022 vp; EV 41/2022 vp)

Janne Öberg, finanssineuvos p. 0295 530 473
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoamisesta ja poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 217/2021 vp; EV 27/2022 vp)

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Saara Rahko, hallitussihteeri p. 0295 163 126
- Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Jonna Kuparinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 182
- Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Suomen esitys Etelä-Suomen kansallisen tuen ohjelmaksi vuosille 2023—2027
- Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Olli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
- Työlomajärjestelyä koskevan Suomen tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välisen sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, kaupallinen neuvos p. 0295 063 518
- Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan asettaminen

Timo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049 084
- Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 a §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Exilion Tuulihankkeet Ky:lle
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle

Katariina Tirri, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 180
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 110. työkonferenssiin 27.5.–11.6.2022

 
Sivun alkuun