Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 9.7.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
8.7.2020 15.21
Tiedote 478/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Blomqvist ja Skinnari)

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön
- Ulkoministeriön protokollapäällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Oikeusministeriö

Katri Kummoinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä (HE 54/2019 vp; HE 10/2020 vp; EV 81/2020 vp)

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- 1) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T14) täyttäminen 2) Vaasan hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T12) täyttäminen
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pohjanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 7) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 8) Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Liisa Leppävirta, EU-erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 478
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta (Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisasetuksen muuttaminen)

Sisäministeriö

Tero Kurenmaa, osastopäällikkö p. 0295 448 8340
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 63/2020 vp; EV 67/2020 vp)

Puolustusministeriö

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa
- Vaihdos ja tehtävään määrääminen puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 20/2020 vp; EV 73/2020 vp)

Merja Taipalus, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta (HE 82/2020 vp; EV 85/2020 vp)

Ville Koponen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 504
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta (HE 90/2020 vp; EV 91/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Paasilehto, hallitusneuvos p. 0295 330 240
- Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2020

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteiden asettamisesta kestäville rautatiemarkkinoille Covid-19-tartuntatautitilanteessa
a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi (HE 50/2020 vp; EV 68/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
- Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Petri Peltonen, alivaltiosihteeri p. 0295 063 662
- Suomen Malmijalostus Oy:n oman pääoman korottaminen

Kari Virtanen, kaupallinen neuvos p. 0295 047 707
- Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman korottaminen

Anna Bruun, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 254
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta (HE 79/2020 vp; EV 88/2020 vp)

Maija Lönnqvist, johtava asiantuntija (lakimies) p. 0295 047 105
- Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Huhta, hallitusneuvos p. 0295 163 407
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 4/2020 vp; EV 90/2020 vp)

Tuija Metsävainio, hallitussihteeri p. 0295 163 449
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta (HE 80/2020 vp; EV 76/2020 vp)

Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri p. 0295 163 260
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 101/2020 vp; EV 92/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
 

Sivun alkuun