Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
29.5.2015 10.34
Tiedote 280/2015

Valtioneuvosto päätti ministerien työnjaosta, lakisääteisten ministerivaliokuntien jäsenistä sekä ministerien sijaisista. Pääministerin sijaiseksi määrättiin ulkoasiainministeri Timo Soini.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 29.5.2015 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministereiden työnjaot ministeriössä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa toimialallaan taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden asioiden valmistelua. Pääministeri huolehtii perustuslain nojalla valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta. Pääministerillä on erityinen vastuu kokonaiskoordinaatiosta ministeriöiden toimialoilla digitalisaatioon, normien purkuun ja kokeilutoimintaan liittyen.
Pääministeri Sipilän, ulkoasiainministeri Soinin ja kunta- ja uudistusministeri Vehviläisen välinen työnjako valtioneuvoston kansliassa:
Ulkoasiainministeri Soini käsittelee ne valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu pääministerille.
Kunta- ja uudistusministeri Vehviläinen vastaa selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittamisesta päätöksenteon tueksi.
Pääministeri Sipilä käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvista asioista Eurooppa-neuvostoon kuuluvat asiat, Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat asiat sekä Euroopan unioniin liittyvät nimitysasiat. Hänelle kuuluvat myös muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat omistajaohjausasiat mukaan lukien kunta- ja uudistusministerille kuuluvia asioita lukuun ottamatta.
Ulkoasiainministeri Soinin ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Toivakan välinen työnjako ulkoasiainministeriössä:
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Toivakka käsittelee kauppapolitiikkaa koskevat asiat, kehitysyhteistyötä koskevat asiat sekä pohjoismaisen yhteistyön asiat.
Ulkoasiainministeri Soini käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat arktiset asiat mukaan lukien.
Oikeus- ja työministeri Lindströmin ja liikenne- ja viestintäministeri Bernerin välinen työnjako oikeusministeriössä:
Liikenne- ja viestintäministeri Berner käsittelee Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevat asiat.
Oikeus- ja työministeri Lindström käsittelee muut oikeusministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Valtiovarainministeri Stubbin ja kunta- ja uudistusministeri Vehviläisen välinen työnjako valtiovarainministeriössä:
Kunta- ja uudistusministeri Vehviläinen käsittelee kunta- ja aluehallinnon asiat, henkilöstö- ja hallintopolitiikan asiat, julkisen hallinnon ICT -toiminnot sekä valtiovarain controller -toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastointia koskevat asiat.
Valtiovarainministeri Stubb käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Rehnin ja oikeus- ja työministeri Lindströmin välinen työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä:
Oikeus- ja työministeri Lindström käsittelee tieto-osastolle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Rehn käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Mäntylän ja perhe- ja peruspalveluministeri Rehulan välinen työnjako sosiaali- ja terveysministeriössä:
Perhe- ja peruspalveluministeri Rehula käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat asiat samoin kuin tasa-arvoasiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Mäntylä käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös määrätä ministerivaliokuntien jäsenet. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunta: jäsenet: puheenjohtaja: pääministeri Juha Sipilä; jäsenet: ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka, puolustusministeri Jussi Niinistö, valtiovarainministeri Alexander Stubb, elinkeinoministeri Olli Rehn ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. EU-ministerivaliokunta: puheenjohtaja: pääministeri Juha Sipilä; jäsenet: ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka, oikeus- ja työministeri Jari Lindström, valtiovarainministeri Alexander Stubb, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, elinkeinoministeri Olli Rehn, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, puolustusministeri Jussi Niinistö ja sisäministeri Petteri Orpo. Raha-asiainvaliokunta: puheenjohtaja: pääministeri Juha Sipilä; jäsenet: valtiovarainministeri Alexander Stubb, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ja ulkoasiainministeri Timo Soini. Talouspoliittinen ministerivaliokunta: puheenjohtaja: pääministeri Juha Sipilä; jäsenet: valtiovarainministeri Alexander Stubb, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, elinkeinoministeri Olli Rehn, oikeus- ja työministeri Jari Lindström, ulkoasiainministeri Timo Soini ja sisäministeri Petteri Orpo. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös antaa eduskunnalle tiedonanto 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen 3.-4.6.2015 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on alivaltiosihteeri Matti Anttonen, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Okko-Pekka Salmimies ja jäsenet ovat apulaisosastopäällikkö Ilkka Saarinen, finanssineuvos Markku Stenborg ja lähetystöneuvos Kari Puurunen. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 0295 351 499)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.5.2015 seuraavat nimitysasiat:

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan oikeustieteenkandidaatti Olli-Pekka Heinonen 29.5.2015 lukien, kuitenkin enintään valtiovarainministeri Alexander Stubbin toimikauden ajaksi. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Sivun alkuun