Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 5.5.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
5.5.2017 11.32
Tiedote 214/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 5.5.2017 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministerien työnjaot valtioneuvoston kansliassa, oikeusministeriöissä, opetus- ja kulttuuriministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä. Valtioneuvoston kanslia: Kunta- ja uudistusministeri Vehviläinen vastaa selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittamisesta päätöksenteon tueksi. Elinkeinoministeri Lintilä käsittelee valtion omistajaohjausasiat. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Terho käsittelee ne valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu pääministerille. Pääministeri Sipilä käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvista asioista Eurooppa-neuvostoon kuuluvat asiat, Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat asiat sekä Euroopan unioniin liittyvät nimitysasiat. Hänelle kuuluvat myös muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat kunta- ja uudistusministerille ja elinkeinoministerille kuuluvia asioita lukuun ottamatta. Oikeusministeriö: Liikenne- ja viestintäministeri Berner käsittelee Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevat asiat. Oikeusministeri Häkkänen käsittelee muut oikeusministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Terho käsittelee kulttuuri- ja taidepolitiikan- sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle kuuluvat asiat lukuun ottamatta kirkollisasioita. Opetusministeri Grahn-Laasonen käsittelee muut opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien kirkollisasiat. Työ- ja elinkeinoministeriö: Työministeri Lindström käsittelee työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Tiilikainen käsittelee energiaosastolle kuuluvat asiat. Elinkeinoministeri Lintilä käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Päätös määrätä jäsenet EU-ministerivaliokuntaan. EU-ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri Juha Sipilä ja jäsenet ovat ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, oikeusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Paula Risikko, puolustusministeri Jussi Niinistö, valtiovarainministeri Petteri Orpo, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, elinkeinoministeri Mika Lintilä ja työministeri Jari Lindström. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Päätös määrätä ministerien sijaiset. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.5.2017 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Jari Partanen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 5.5.2017 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Berner, Lintilä ja Leppä toimikauden ajaksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Filosofian maisteri Samuli Virtanen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 5.5.2017 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Soini, Niinistö, Lindström, Mattila ja Terho toimikauden ajaksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Risto Artjoki ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 5.5.2017 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Risikko ja Häkkänen toimikauden ajaksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Sivun alkuun