Hyppää sisältöön

Aluehallintovirastojen maksuihin korotuksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2024 12.09
Tiedote

Korotukset koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan, ympäristösuojelulakiin ja vesilakiin liittyviä maksuja. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2024.

Valtioneuvosto antoi asetuksen aluehallintovirastojen maksuasetuksen muuttamisesta 20.6.2024. Asetuksella muutettiin maksutaulukkoa, jossa säädetään aluehallintovirastojen suoritteiden kuten erilaisten lupien, rekisteröintipäätösten ja ilmoitusten käsittelystä perittävistä maksuista.

Korotukset koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan, ympäristönsuojelulakiin sekä vesilakiin liittyviä maksuja. 

Nykyiset maksut eivät riitä kattamaan valtiolle aiheutuvia kustannuksia riittävästi

Kaikki valvontalakiin, ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin liittyvät suoritteet hinnoitellaan jatkossakin siten, että niistä perittävät maksut ovat pienempiä kuin kustannukset, jotka suoritteista valtiolle aiheutuu. Tavoitteena on kuitenkin, että korkeammilla suoritemaksuilla pystytään kattamaan riittävän suuri osuus kustannuksista, joita suoritteiden tuottamisesta aiheutuu valtiolle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteröinnistä, rekisteröintiin liittyvistä ennakkotarkastuksista sekä palveluyksikön rekisteröintipäätöksen muutospäätöksistä perittävät maksut nousevat suoritteesta riippuen useita kymmeniäkin prosentteja.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia suoritehintoja korotetaan 20 prosentilla eräin poikkeuksin. Korotukset koskevat suoritteita, joita haetaan taloudellisen toiminnan harjoittamista varten. Korotukset eivät koske yksityishenkilöjä, rekisteröityjä yhdistyksiä ja vesioikeudellisia yhteisöjä hakijoina vaan taloudellista toimintaa harjoittavia tahoja.

Ympäristölupavastuualueen maksujen matalaa kustannusvastaavuutta parannetaan poistamalla keskimääräistä työllistävämpien lupien korotussäännösten harkinnanvaraisuutta ja korvausasioiden käsittelyn maksukatto.  

Uusi suoritemaksutaulukko tulee voimaan 1.7.2024 alkaen, ja sitä sovelletaan samasta päivämäärästä alkaen vireille tuleviin asioihin. 

Lisätietoja:  
Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, puh. 02955 30116, elina.isoksela(at)gov.fi
Ylitarkastaja Anita Laine, puh. 02955 30235, anita.laine(at)gov.fi