Hyppää sisältöön

Erityisasiantuntija Laura Kolinen:
Digitaalisen identiteetin lompakon avulla käyttäjä päättää omien tietojensa käytöstä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2024 13.00
Kolumni
Kuvassa erityisasiantuntija Laura Kolinen

EU:ssa on viime vuosien aikana valmisteltu yhteistä lainsäädäntöä niin kutsutulle eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakolle. Lompakko helpottaa arjen asiointia ja tekee myös verkkoasioinnista turvallisempaa. Sen käyttö on kuitenkin vapaaehtoista, kirjoittaa erityisasiantuntija Laura Kolinen.

Eurooppalaisella digitaalisen identiteetin lompakolla tarkoitetaan puhelimessa toimivaa sovellusta, joka muistuttaa toiminnaltaan tavallisia lompakoita erityisesti erilaisten tietojen säilyttämisen näkökulmasta. Siinä missä tavallisessa lompakossa voi nykyisin säilyttää ajokorttia, henkilökorttia tai vaikka hygieniapassia, niin digitaalisen identiteetin lompakossa voisi säilyttää vastaavia tietoja sähköisessä muodossa, esimerkiksi tietoa voimassaolevasta ajo-oikeudesta tai tietoa suoritetusta koulutuksesta. EU:n lainsäädäntö sisältää jatkossa yhteiset säännöt lompakoille.

Lompakko tekee asioinnista sujuvampaa

Lompakko helpottaa arjen asiointia sekä digitaalisissa palveluissa että perinteisessä käyntiasioinnissa. Erilaiset todistukset, luvat ja muut vastaavat tiedot voisivat jatkossa kulkea kätevästi mukana digitaalisessa muodossa lompakossa. Lompakkoon ei heti alkuvaiheessa ole mahdollista viedä kaikkia erilaisia todistuksia ja tietoja vaan ne on ensin tehtävä teknisesti yhteensopiviksi lompakon kanssa. Käyttäjä itse päättää, mitä tietoja hän haluaa lompakkoon viedä. Sen avulla voisi myös osoittaa oman henkilöllisyytensä sekä tehdä sähköisen allekirjoituksen. Lompakoiden hyödyt eivät jäisi vain kotimaiseen asiointiin, vaan sovelluksen käyttö olisi mahdollista koko EU:n laajuisesti. Esimerkiksi ajo-oikeuden voisi osoittaa jo ennen lomamatkaa vuokra-auton sähköisessä varausjärjestelmässä samoin kuin vaihto-opiskelun ajaksi hankittavan asunnon vuokrasopimuksen voisi allekirjoittaa matkustamatta etukäteen paikan päälle.

Lompakon kehittämisen keskiössä on sen käyttäjä. Lompakko edistää henkilöiden mahdollisuutta hallita itse omia tietojaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että käyttäjä voi lähtökohtaisesti itse päättää, mitä tietoja ja kenelle hän haluaa lompakosta näyttää. Lompakko tekisi näin käyttäjilleen läpinäkyvämmäksi sen, mitä tietoja hänestä kussakin asiointitilanteessa liikkuu. Toisaalta, tietojen hallitsemiseen kuuluu myös tietty vastuu niiden käytöstä. Lopulta käyttäjä itse päättää, kenelle hän tietonsa lompakosta antaa.

Turvallisuus on etusijalla

Lompakot voisivat sisältää monenlaisia henkilötietoja ja tästä syystä niiden tulee olla erityisen turvallisia. Lompakoille on asetettu tiettyjä käyttäjää suojaavia ehtoja kuten se, että lompakon käyttöä voi seurata vain käyttäjä itse. Lähtökohtaisesti siis kukaan muu ei saa tietää sitä, mihin lompakkoa tai siellä olevia tietoja käytetään. Lompakon avulla voisi näyttää tietoja valikoivasti. Esimerkiksi jos asiointitilanteessa pitäisi todistaa ikänsä, voisi kertoa vain olevansa tietyn ikäinen sen sijaan, että näyttäisi koko syntymäaikansa.

Lompakko edistäisi turvallista asiointia verkossa. Sellaiset asiointipalvelut, joissa lompakkoa voi käyttää, rekisteröitäisiin ja asiointipalveluja myös valvottaisiin. Lompakko myös kertoisi käyttäjälleen, kuka hänen tietojaan pyytää. Tietojen kalasteluyrityksiltä tuskin vältytään tulevaisuudessakaan, mutta lähtökohtaisesti käyttäjällä kuitenkin olisi aina tieto siitä, kenelle hän tietonsa antaa. Lisäksi lompakon ympärille toteutetaan tarvittavat palvelut sovelluksen käytön lopettamiseksi väärinkäytöstilanteissa tai esimerkiksi puhelimen rikkoutuessa.

Lompakot tulevat lähivuosina

Yhteinen EU-lainsäädäntö on pian tulossa voimaan. Siten on aika kääntää katseet lompakon toteuttamiseen ja palvelujen kehittämiseen sen ympärille. Valmista olisi tarkoitus tulla vuoden 2026 aikana. Vaikka jokaisella EU-maalla on velvollisuus tarjota yhteisten sääntöjen mukainen lompakko, sen käyttö on kuitenkin täysin vapaaehtoista. Tässäkin suhteessa siis käyttäjä päättää.

Laura Kolinen
Erityisasiantuntija