Hyppää sisältöön

Euroopan laajuiset digitaaliset julkiset palvelut toimivat jatkossa yhä paremmin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.4.2024 14.19
Tiedote
EU-liput

EU:n uusi Yhteentoimiva Eurooppa -asetus tuli voimaan huhtikuussa. Sen tavoite on parantaa Euroopan laajuisten digitaalisten julkisten palveluiden yhteentoimivuutta. Soveltaminen alkaa porrastetusti heinäkuussa. Asetus velvoittaa rajat ylittävien julkisten palveluiden tarjoajia, kuten EU:n toimielimiä, valtion viranomaisia, kuntia ja hyvinvointialueita.

Uuden asetuksen tavoitteena on kehittää yhteentoimivuutta siten, että mahdollistetaan saumaton tiedonvaihto rajat ylittävien julkisten palvelujen tarjoamiseksi. Samalla kehitetään EU:n sisämarkkinoiden toimintaa ja vahvistetaan perussopimuksiin sisältyvien oikeuksien toteutumista. Asetus luo myös julkisten palveluiden taustalla olevien verkko- ja tietojärjestelmien kehittämiselle yhteiset säännöt ja hallintokehyksen. 

Asetus velvoittaa kaikkia julkisen sektorin elimiä, jotka sääntelevät, tarjoavat, hallinnoivat tai toteuttavat Euroopan laajuisia digitaalisia julkisia palveluja. Suomessa se koskee siis esimerkiksi viranomaisia, kuntia ja hyvinvointialueita. Asetus ei kuitenkaan itsessään luo jäsenmaille uusia velvoitteita tarjota rajat ylittäviä julkisia palveluita.

Valtiovarainministeriö koordinoi asetuksen toimeenpanoa

Uusi asetus luo pysyvät rakenteet unionin ja jäsenvaltioiden välille edistämään yhteentoimivuustyötä. Jokaisessa jäsenvaltiossa tulee lisäksi olla keskitetty yhteyspiste, joka koordinoi asetukseen liittyviä kysymyksiä ja tukee julkisen sektorin elimiä asetuksen toimeenpanossa. Tarkoitus on, että Suomessa keskitettynä yhteyspisteenä toimii valtiovarainministeriö, jonka tehtäviin tälläkin hetkellä sisältyy julkisen hallinnon tietopolitiikan, tiedonhallinnan ja sähköisen asioinnin yleiset perusteet ja tietovarantojen käytön yleinen ohjaus ja kehittäminen. Kansallisesti toimeenpanon koordinoinnissa on tarkoitus hyödyntää useita jo olemassa olevia yhteistyörakenteita.

Asetuksen keskeisimpiä velvoitteita on

  • tehdä yhteentoimivuusarviointi aina kun kehitetään uusia tai olennaisesti muutetaan olemassaolevia tietojärjestelmiä tai -verkkoja, jotka vaikuttavat Euroopan laajuisten digitaalisten julkisten palvelujen tarjoamiseen. 
  • velvoite jakaa yhteentoimivuusratkaisuja.

Uusi asetus tuli voimaan 11.4.2024 ja sen soveltaminen alkaa porrastetusti 12.7.2024.

Osallistu keskustelutilaisuuteen

Valtiovarainministeriö järjestää Yhteentoimiva Eurooppa -asetuksesta avoimen keskustelutilaisuuden ke 15.5. klo 9.30-11. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen tilaisuuden nettisivuilla.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Suvi Remes, puh. 0295 530 043, suvi.remes(at)gov.fi 
Lainsäädäntöneuvos Viveca Still, puh. 0295 530 558, viveca.still(at)gov.fi