Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

IMF suosittelee Suomelle työmarkkinoiden uudistuksia ja uusia rahoitusvakauden työkaluja

Valtiovarainministeriö 16.1.2019 16.40
Uutinen

Suomen kannattaa lujittaa julkista talouttaan, arvioi Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) raportissaan.

IMF:n mukaan Suomen talouskasvu on hidastumassa. Riskit tulevat pääosin kansainvälisestä taloudesta.

IMF tukee Suomen tavoitteita parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja lisätä julkisen talouden puskureita. Tämä on IMF:n mukaan tärkeää, jotta voidaan hillitä ikääntymisen tuomia menopaineita, varautua eläkemenojen kasvuun ja tasoittaa Suomen suhdanneherkkyyttä.

Lisää dynamiikkaa työmarkkinoille

Suomen työmarkkinat eivät ole kehittyneet dynaamisemmiksi nousukaudesta huolimatta, IMF huomauttaa. Avoimet työpaikat täyttyvät hitaasti, ja työn vaihtamistodennäköisyys on alhainen moniin muihin teollisuusmaihin verrattuna.

IMF:n mukaan Suomen työmarkkinoiden dynamiikkaa olisi tarvetta edelleen lisätä, mutta samalla täytyy pitää mielessä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tärkeys. Yksi mahdollinen keino on lisätä joustavuutta sopia palkoista yritystasolla.

Myös kannusteita tarvittaisiin lisää, jotta ihmiset siirtyisivät työpaikasta toiseen. Tämä hyödyntäisi osaamisen siirtymistä ja sen tehokasta kohdentumista nykyistä paremmin, IMF arvioi.

Valuuttarahasto suosittelee sosiaaliturvan uudistamista, jotta työllistymisen kannustimet paranisivat.

Rahoitusjärjestelmän vakauden valvontaan lisää työkaluja

Valuuttarahasto pitää Suomen rahoitusmarkkinoita terveinä, vaikka ne ovat keskittyneet ja huomattavasti sidoksissa muihin Pohjoismaihin. Huolta nostavat kotitalouksien velkaantumisen jatkuminen, erityisesti kun otetaan huomioon asunto-osakeyhtiöiden lainanotto.

IMF suosittaa, että Suomi laajentaa rahoitusjärjestelmän vakauden valvonnan työkalupakkia. Mittareina pitäisi käyttää muun muassa velan suhdetta tuloihin ja velanhoitokuluja suhteessa tuloihin.

Lisäksi valuuttarahasto toivoo lisää tietoja pankkien ulkopuolella tapahtuvasta lainanannosta. Suomen pankkisektori kasvoi merkittävästi, kun Nordea siirsi pääkonttorinsa Suomeen. Raportti korostaa muutoksen merkitystä rahoitusjärjestelmälle.

IMF julkisti talousraportin ja sen johtokuntakäsittelyyn liittyvät asiakirjat keskiviikkona  16. tammikuuta. Järjestön asiantuntijaryhmä julkisti jo aiemmin lausuntonsa Suomen taloudesta.

IMF:n tiedote ja raportti (englanniksi)
Kansainvälinen valuuttarahasto suosittelee Suomelle suurempia puskureita julkiseen talouteen (uutinen 6.11.)
Taustatietoa raportin valmistelusta

Lisätietoja:

Finanssineuvos Sari Sontag, puh. 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi

Palaa sivun alkuun