Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Komissio hyväksyi valtiontakausohjelman varustamoille – takaukset turvaavat rahtiliikennettä

Valtiovarainministeriö 29.5.2020 7.31
Tiedote

Suomen valtio voi myöntää takauksia varustamoille, jotka kuljettavat huoltovarmuuden kannalta keskeistä rahtia ja jotka ovat ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin koronakriisin takia. Euroopan komissio hyväksyi tukiohjelman 28. toukokuuta.

EU on joustavoittanut valtiontukisääntöjään tilapäisesti, jotta jäsenvaltiot voivat turvata erityisesti yritysrahoituksen saatavuuden ja yritysten maksuvalmiuden koronakriisin aikana. Tilapäiset säännöt ovat voimassa tämän vuoden loppuun.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista tilapäisten sääntöjen mukaisista toimista. Lisäksi komission on hyväksyttävä toimet ennen kuin ne voidaan ottaa käyttöön.

Rahtiliikenteen pitää olla huoltovarmuuden kannalta keskeistä

Valtio voi myöntää tukiohjelmasta takauksia varustamoyhtiöille, jotka harjoittavat huoltovarmuuden kannalta keskeistä rahtiliikennettä. Takausten tarkoituksena on turvata näiden yhtiöiden käyttöpääomarahoitus koronakriisin aikana. Valtio voi myöntää takauksia pankkilainojen tai työeläkemaksujen takaisinlainojen vakuudeksi.

Valtiovarainministeriö pyytää Huoltovarmuuskeskukselta lausunnon takaushakemuksen huoltovarmuusvaikutuksista.

Takausta ei voida myöntää, jos takauksen edunsaaja on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronaviruspandemian puhkeamista.

Varustamoiden valtiontakausohjelma sisältyy toiseen lisätalousarvioon, jonka eduskunta hyväksyi 24. huhtikuuta.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Pauli Kariniemi, puh. 02955 30210, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Finanssineuvos Sakari Lehtiö, puh. 02955 30439, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Palaa sivun alkuun