Hyppää sisältöön

Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta ja hyvinvointialueiden rahoitusta koskevia päätöksiä vuodelle 2024 muutetaan oikaisuvaatimusten johdosta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 15.4.2024 15.44
Tiedote

Oikaisuvaatimusaika kuntien ja hyvinvointialueiden vuoden 2024 valtionosuus- ja rahoitus-päätöksistä on päättynyt. Rahoituksen siirtolaskelma on tarkoitus oikaisuvaatimusten johdosta vielä kerran päivittää ja tästä johtuen muuttaa kaikkien kuntien ja hyvinvointialueiden vuoden 2024 maksatuspäätöksiä. Euromääräiset vaikutukset ovat alustavan arvion mukaan koko maan tasolla melko pieniä. 

Saapuneet oikaisuvaatimukset

Oikaisuvaatimuksia tuli yhteensä 27, joista 26 kunnilta ja 1 hyvinvointialueelta. Suurin osa niistä liittyy viime vuoden lopulla tehtyihin kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten siirtolaskelmassa huomioituihin oikaisuihin. 

Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset määritellään kuntien raportoimien vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Kesällä 2023 annettujen valtioneuvoston asetusten ja hyvinvointialueiden rahoituslain muutoksen perusteella siirtolaskelmassa oikaistaan kuntien kustannuksiin liittyvät kertaluontoiset tai takautuvat tilinpäätöserät, jotka vääristäisivät merkittävästi rahoituksen siirtolaskelmaa ja tätä kautta yksittäisen kunnan tai hyvinvointialueen rahoitusta. Asetuksessa säädetyt tiedot oikaistaan siten, että kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset vastaavat yhden vuoden palveluiden järjestämisen kustannuksia. 

Erityisesti Päijät-Hämeen ja Pohjois-Karjalan sote-kuntayhtymien jäsenkunnat ovat tehneet tietojen oikaisua koskevia oikaisuvaatimuksia liittyen laskelmassa huomioon otettuihin kuntayhtymän palkkaharmonisaation kustannuksiin. 

Oikaisuvaatimuksia on tullut edellä mainitun lisäksi myös muista siirtyviin kustannuksiin sisältyvistä virheistä. Lisäksi valtiovarainministeriöön on tullut kaksi muuta tietojen korjaamista koskevaa vaatimusta.

Oikaisuvaatimukset pyritään käsittelemään kevään aikana

Valtiovarainministeriö päivittää oikaisuvaatimusten ja korjausta edellyttävien tietojen perusteella rahoituksen siirtolaskelman ja muuttaa tältä osin kaikkien kuntien ja hyvinvointialueiden vuoden 2024 maksatuspäätöksiä.  Kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 47 §:n ja hyvinvointialueiden rahoituslain 26 a §:n nojalla korjataan tiedot myös siltä osin, kun ne vaikuttavat muiden kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitukseen.
 
Oikaisuvaatimuksista ja niihin liittyvistä virheiden korjauksista kuullaan sellaisia toisia kuntia ja hyvinvointialueita, joihin virheellisen tiedon korjaus vaikuttaa negatiivisesti muutoin kuin välillisesti (ei vain koko maan laskennan kautta) tai joissa kuuleminen on muutoin asian selvittämiseksi tarpeen. Lopullisesti kunta- ja aluekohtainen euromääräinen vaikutus rahoitukseen selviää kuitenkin vasta siirtolaskelmasta, jossa on otettu huomioon kaikki tehdyt korjaukset . Laskelman julkaisusta tiedotetaan erikseen.

Korjausten ei arvioida olevan koko maan tasolla mittaluokaltaan suuria. Koska oikaisuvaatimukset ja erilliset kustannustietojen korjaukset vaikuttavat kuntien valtionosuuden ja hyvinvointialueiden rahoituksen muodostumiseen ja kokonaismäärään, ne tullaan huomioimaan seuraavassa mahdollisessa valtion lisätalousarvioesityksessä.

Lisätietoja:
Finanssiasiantuntija Roosa Valkama, p. 02955 30560, roosa.valkama(at)gov.fi
(hyvinvointialueiden rahoitus)
Finanssiasiantuntija Lauri Piirainen, p. 02955 30521, lauri.piirainen(at)gov.fi
(kuntien peruspalveluiden valtionosuus)
Neuvotteleva virkamies Minnamaria Korhonen, p. 02955 30586, minnamaria.korhonen(at)gov.fi (siirtolaskelmatietojen oikaisut)
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, p. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
(lainsäädäntö)

Aiempia tiedotteita:

Rahoituslaskelmiin on päivitetty lopulliset kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset sekä vuoden 2024 rahoituslaskelmien perusteena olevat hintaindeksit (10.10.2023)

Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat päivitetty vuoden 2022 tilinpäätöstiedoilla (31.8.2023)

Lausuntokierros: Hyvinvointialueiden rahoituslakiin muutoksia (25.8.2023)

Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmia vääristäviä tietoja oikaistaan (29.6.2023)

Hyvinvointialueet Kunta-asiat