Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

10–17-vuotiaille suunnattu kysely
Lapset ja nuoret haluavat panostuksia harrastuksiin, kouluun ja terveyteen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2022 11.22
Tiedote

Valtiovarainministeriö kysyi lapsilta ja nuorilta mielipiteitä julkisten varojen käytöstä. Jos kyselyyn vastanneet saisivat päättää, julkisia varoja ohjattaisiin nykyistä enemmän vapaa-aikaan ja harrastuksiin, kouluun ja oppimiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Valtiovarainministeriön ja kansallisen lapsistrategian kyselyyn tuli lähes 7 000 vastausta.

Lapset ja nuoret tekivät konkreettisia ehdotuksia siitä, mihin valtio, hyvinvointialueet ja kunnat voisivat kohdentaa julkisia varoja. Monet ehdotukset nousevat heidän arkisesta elinympäristöstään.

Vastauksissa ehdotettiin yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastuksiin perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta ja lapsille sekä nuorille suunnattuja vapaa-ajanviettopaikkoja, joissa voisi tavata muita samanikäisiä. Kouluihin kohdistuvissa vastauksissa korostuivat toiveet muun muassa monipuolisemmasta kouluruuasta, oppilaiden tukemisesta ja oppimateriaaleihin panostamisesta. 

"Lapsille harrastuksia joihin pienituloiset voisivat myös osallistua tai saada rahallista tukea jotta pääsevät osallistumaan. Esim. jalkapallo harrastus, jossa tarkoitus ei ole osallistua kilpailuihin/peleihin vaan jossa tärkeintä on liikunnan harrastaminen eikä kilpailu."

"Pienempiä ryhmäkokoja perusopetukseen ja lisää tukea oppitunneille esim. koulunkäynninohjaajia.”

Mielenterveyteen panostaminen painottui vahvasti vastauksissa. Kun vastaajia pyydettiin kertomaan yksi lapsiin ja nuoriin liittyvä asia, johon julkisia varoja käytettäisiin enemmän, lähes joka kymmenes kysymykseen vastannut mainitsi mielenterveyden. Vastaajat ehdottivat, että mielenterveyden ennaltaehkäisyyn panostettaisiin, apua olisi enemmän tarjolla ja jonotusaikoja lyhennettäisiin. 

"Mielenterveyden huolto, en paljoa tiedä asian hoidosta ja kuinka paljon raha vaikuttaa, mutta mielenterveys pitää ottaa vakavasti ennen kun lapsi joutuu ambulanssilla sairaalaan itsemurhan tai jonkin muun itse aiheuttaman takia.”

Vastaukset antavat tietoa lasten ja nuorten näkemyksistä poliittisille päättäjille ja viranhaltijoille. Kyselyn vastaajien runsas määrä osoittaa, että lapset ja nuoret haluavat vaikuttaa yhteisiin asioihin ja heillä on mielipiteitä julkisten varojen käytöstä.

"Rohkeutta ottaa lapsia ja nuoria mukaan heidän näkemysten selvittämisen kautta. Ei me haluta välttämättä päättää, mutta ilman meitä ette tiedä, mitä me ajattelemme.”

Neuvoja valtiovarainministerille

Kyselyssä pyydettiin myös antamaan neuvoja valtiovarainministerille. Lapset ja nuoret painottivat järkevää, huolellista ja tasapuolista rahankäyttöä. Heidän mielestään julkisia varoja ei pidä tuhlata, vaan niitä pitää käyttää harkiten.

”Käyttäkää rahat tasavertaisesti eri ryhmien tarkoituksiin. Suhtautukaa kaikkiin hälyttäviin merkkeihin vakavasti ja tehkää kaikkenne, jotta joka ikisellä lapsella olisi hyvä ja turvallinen elämä.”

”Valtion rahat tulee käyttää viisaasti, ei velkaannuta liikaa, tuetaan heikommassa asemassa olevia enemmän, pidetään kirjaa menoista ja tuloista sekä niiden vaikutuksista, otetaan lapset ja nuoret mukaan päätöksentekoon ja kuunnellaan sekä toteutetaan heidän toiveensa.”

Kyselyn taustatiedot

Julkisten varojen käyttöä koskevista lasten ja nuorten vastauksista koottu raportti on jatkoa valtiovarainministeriön koordinoimalle lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman hankkeelle, jossa tarkasteltiin kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetointia sekä toteumatietojen seurantaa ja raportointia.

Osana hanketta 10–17-vuotiaille tehtiin sähköinen kysely julkisten varojen käytöstä valtiolla, hyvinvointialueilla ja kunnissa. Kysely oli avoinna 2.–20.5.2022 ja siihen vastasi yhteensä 6739 henkilöä, jotka kertoivat kuuluvansa kyselyn kohderyhmään. Kysely ei perustunut otantaan, vaan oli vapaasti saatavilla ollut verkkokysely, josta levitettiin tietoa muun muassa kuntien kirjaamoihin ja Oppiva-verkoston kautta. Kyselyyn vastattiin täysin anonyymisti, joten vastaajien henkilöllisyyttä ei ole voitu todentaa.

Valtiovarainministeriö on julkaissut raportin erillisenä liitteenä lapsille ja nuorille suunnatun tietopaketin julkisesta taloudesta sekä lasten mielipiteistä julkisten varojen käytöstä.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Heidi Järvenpää, puh. 050 430 6416, heidi.jarvenpaa(at)gov.fi

 
Sivun alkuun