Hyppää sisältöön

Oikeudellinen selvitys luottamushenkilönä toimimisesta käynnistyy 

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2024 9.49
Tiedote
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen on asettanut julkisoikeuden professori Janne Salmisen selvityshenkilöksi hankkeeseen, jossa tehdään oikeudellinen selvitys useilla eri hallinnon tasoilla luottamushenkilönä toimisesta. 

Professori Salmisen oikeudellisen selvityksen lisäksi hankkeeseen kuuluu syksyllä 2024 aloittava työryhmä, jonka tehtävänä on laatia arviomuistio mahdollisista lainsäädännön muutostarpeista. Työryhmä tarkastelee myös kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöiden osallistumista kunta- ja aluehallinnon päätöksentekoon.

Lainsäädännössä ei nykyisin rajoiteta henkilön toimimista luottamushenkilönä samanaikaisesti usealla hallinnon tasolla, esimerkiksi kansanedustajana, hyvinvointialueen ja kunnan luottamushenkilönä. Tulevia kunta- ja aluevaaleja lähestyttäessä selkiyttämistarvetta on ilmennyt myös toimielinten nimeämiseen liittyen.

Selvityksen taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan hallitus käynnistää laajan selvitystyön liittyen eri tasoilla tehtävän päätöksenteon mahdolliseen päällekkäisyyteen ja jääviyskysymyksiin sekä kunnan ja hyvinvointialueen työntekijöiden osallistumiseen kunta- ja aluehallitusten ja niiden alaisten lautakuntien työhön.
 
Kunta- ja alueministeri Ikonen pitää tärkeänä, että eri hallinnon tasoilla luottamustehtävissä toimimisen oikeudelliset reunaehdot selvitetään tarkkaan.  Hyvinvointialueiden myötä Suomeen syntyi uusi hallinnon ja päätöksenteon taso ja sitä myöten myös uusia kysymyksiä luottamustehtävissä toimimiselle ja mahdollisille rajaustarpeille. 

”Ihmisillä pitää olla on mahdollisuus osallistua demokraattiseen päätöksentekoon sen eri tasoilla. Samaan aikaan demokratian ja päätöksenteon avoimuuden kannalta on tärkeää, että oikeudelliset kysymykset, oikeudet ja velvoitteet ovat selvät”, ministeri Ikonen sanoo. 

Janne Salminen toimii Turun yliopistossa julkisoikeuden professorina ja antaa säännöllisesti lausuntoja perustuslakivaliokunnalle. Oikeudellisen selvitystehtävän toimikausi on 1.6.2024–31.12.2024. 

Työryhmän työtä tehdään vaiheittain niin, että toimielimiä koskevat tulkinnat ovat käytössä kevään vaaleihin mennessä ja työ valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2025 loppupuolella. 

Lisätietoja:
hallitusneuvos, yksikön päällikkö Minna-Marja Jokinen, puh. 02955 30018

Hallintopolitiikka Hyvinvointialueet Kunta-asiat Orpon hallitusohjelma Vaali- ja puoluelainsäädäntö sekä demokratian käytännöt