Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys
Sähköalalle kertaluonteinen 30 prosentin voittovero

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2022 14.17
Tiedote

Sähköä tuottaville ja myyville yrityksille otettaisiin käyttöön väliaikainen voittovero. Veron suuruus olisi 30 prosenttia yrityksen sähköliiketoiminnan tuloksesta siltä osin kuin se ylittää sähköliiketoimintaan sitoutuneen oman pääoman määrälle lasketun kymmenen prosentin tuoton.

Esityksen taustalla on EU-asetus energiahätätoimista, jossa edellytetään kansallisia verotuksellisia toimia korkeista energianhinnoista johtuneiden voittojen leikkaamiseksi. Sähköntuottajiin kohdistuvan voittoveron valmistelemisesta linjattiin myös hallituksen syksyn 2022 talousarvioneuvotteluissa.

Tavoitteena on panna täytäntöön EU-asetuksen edellyttämät väliaikaiset verotukselliset toimet ja leikata sähköalan yritysten voittoja kertaluonteisella verolla valtiolle tilanteessa, jossa sähköala tekee merkittäviä voittoja samalla kuin sähkön hinnan nousu on johtanut kotitalouksien taloudellisen tilanteen heikentymiseen. Veron suuruus olisi 30 prosenttia yrityksen sähköliiketoiminnan tuloksesta siltä osin kuin se ylittää sähköliiketoimintaan sitoutuneen oman pääoman määrälle lasketun kymmenen prosentin tuoton. Sähköliiketoiminnan tuloksella tarkoitettaisiin sähköliiketoiminnan nettotulosta eli tulojen ja menojen erotusta. Tulojen veronalaisuus ja menojen vähennyskelpoisuus samoin kuin niiden jaksottaminen määriteltäisiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännösten mukaisesti.

Veroa sovellettaisiin yritysten voitoista maksettavan tuloveron lisäksi, eikä vero olisi yritysten tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. Verovelvollisuuden ulkopuolelle rajattaisiin vähäinen sähköliiketoiminta ja puhtaat sähkön vähittäismyyjät. Sähköliiketoimintaan kohdistuvana veron ulkopuolelle jäisi muun muassa kaukolämmön tuotanto yhteistuotantolaitoksissa.

Verotuotto kertyisi valtiolle jälkikäteen vuonna 2024. Sen suuruus riippuu keskeisesti sähkön hintakehityksestä ja kotimaisen sähköntuotannon määrästä vuonna 2023 ja on siksi vaikeasti ennustettavissa. Arvioiden mukaan tuotto olisi 0,5-1,3 miljardia euroa.

Vastaavantyyppistä 33 prosentin suuruista veroa sovellettaisiin EU-asetuksen edellyttämällä tavalla myös eräiden fossiilisten polttoaineiden alan yritysten verovuoden 2023 voittoihin. Veron kohteena olisi yrityksen elinkeinotoiminnan tulos, joka on yli 120 prosenttia verovuosien 2018-2021 keskimääräisestä elinkeinotoiminnan tuloksesta. Verotuotto arvioidaan tältä osin vähäiseksi.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 0295 530 437, jari.salokoski(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Laura Puro, puh. 0295 530 127 laura.puro(at)gov.fi