Hyppää sisältöön

Selvitys
Sosiaaliturvarahastojen ja valtion rahoitusvastuiden uudelleenjärjestely on mahdollista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2024 13.02
Tiedote

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on tutkinut mahdollisuuksia uudistaa sosiaaliturvarahastojen ja valtion rahoitusvastuun jakautumista. Työryhmä selvitti useita keinoja, joilla sektoreiden välistä vero- ja maksutulojen sekä etuuksien rahoituksen jakautumista julkisen talouden sektoreiden eri kesken voidaan muuttaa hallituksen rahastoihin kohdistuvien säästötoimenpiteiden puitteissa. Esiin nostettiin erityisesti työttömyyspäivärahojen ja sairausvakuutusetuuksien rahoitusosuuksien muutokset sekä verotuksen uudelleenkohdentamisen mahdollisuudet.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen syksyn 2023 budjettiriihen pöytäkirjamerkintöjen mukaisesti valtiovarainministeriö asetti työryhmän selvittämään vaihtoehtoja sosiaaliturvarahastojen menosäästöjen kanavoimiseksi. Kolmikantaisen työryhmän tehtäväksi tuli selvittää vero- ja maksutulojen sekä etuuksien rahoitusten jakautumista julkisen talouden eri sektoreiden kesken. Työryhmän tuli myös selvittää vaihtoehtoja, joilla julkista taloutta voidaan vahvistaa kanavoimalla sosiaaliturvarahastoihin kohdistuvia menosäästöjä uudelleen.

Sosiaalivakuutusta on kehitetty vakuutusperiaatetta vahvistaen erilaisten talouspoliittisten tavoitteiden puitteissa

Työryhmä perehtyi sosiaalivakuutusjärjestelmän rahoituksen nykytilaan, siihen liittyviin periaatteellisiin seikkoihin, sekä historiallisiin kehityskulkuihin. Sosiaaliturvan rahoituksessa on pääosin noudatettu periaatetta, jossa perusturvaetuudet rahoitetaan yleisin verovaroin ja lakisääteinen ansioturva palkkaperusteisin vakuutusmaksuin. 

Työryhmän työssä havaittiin, että rahoitusta koskeville ratkaisuille ei kuitenkaan aina ole olemassa yksiselitteistä perustetta, jonka varaan rahoituksen jako olisi jaettu. Järjestelmää kehitettäessä on pyritty vahvistamaan sosiaalivakuutusjärjestelmän vakuutusperusteisuutta eli etuuksien ja maksujen välistä suhdetta, mutta joissakin käytännön ratkaisuissa rahoitusosuuksia on kuitenkin muuteltu erilaisten talouspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Järjestelmään on myös ajan myötä muodostunut erilaisia poikkeuksia. 

Hallituksen tavoitteiden saavuttamiseksi on useita vaihtoehtoja

Hallitusohjelman näkökulmasta työryhmän työ käsitteli kysymystä siitä, miten rahastoihin kohdistuvat säästöt voidaan kanavoida julkisen talouden vahvistamiseksi. Kanavoiminen on tarpeellista siksi, että vakuutusjärjestelmässä vakuutukseen liittyvien etuusmenojen aleneminen näkyy ensi sijassa vakuutusmaksujen alenemisena. Julkinen talous ei tällöin vahvistu etuusmenosäästön täydellä määrällä ilman muita toimenpiteitä. Tätä taustaa vasten työryhmä selvitti myös rahastoihin kohdistuvien säästöjen ajantasaisen tilanteen.

Työryhmä selvitti työssään lukuisia vaihtoehtoja ja nosti raporttiin eräitä vaihtoehtoja. Näistä vaihtoehdoista keskeiset liittyvät työttömyyspäivärahojen tai sairausvakuutuksen etuuksien rahoitusosuuksien muutoksiin tai verotuksen kanavointikeinoihin. Keinojen suositteleminen tai asettaminen paremmuusjärjestykseen oli työryhmän toimeksiannon ulkopuolella.

Sosiaali- ja terveysministeriö jätti työryhmän työhön täydentävän mielipiteen. Lisäksi työmarkkinajärjestöjä työryhmässä edustaneet henkilöt jättivät työryhmän työhön yhteisen eriävän mielipiteen. 

Lisätietoja:
Finanssineuvos Jukka Mattila, puh. 029 553 0409, jukka.mattila(at)gov.fi