Hyppää sisältöön

Erityisasiantuntija Ulla Suomela:
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteiden tueksi tarvitaan sujuvia valtionavustuskäytänteitä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2023 12.28
Kolumni

Valtionavustukset ovat yksi keino rahoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja edistää sen tavoitteita. Sujuvat valtionavustuskäytännöt keventävät valtionavustusten hallinnointia. Talousraportoinnin automatisointi yksi askel kehittämispolulla.

Nyt päättyvällä hallituskaudella parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöryhmä (TKI-työryhmä) linjasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaamisesta. Pitkän aikavälin TKI-rahoituksen tavoitteeksi asetettiin 4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tavoitteen saavuttamista turvataan myös lailla valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosille 2024–2030. Nämä linjaukset vaikuttavat myös tutkimusorganisaatioille myönnettävin valtionavustuksiin. 

Valtionavustukset ovat keino TKI-tavoitteiden saavuttamisessa  

Valtio rahoitti vuonna 2021 TKI-menoja 1,9 miljardilla eurolla, josta harkinnanvaraisia valtionavustuksia ja yhteisrahoitteista toimintaa arvioidaan olevan 0,6 miljardia euroa. Rahoitus kohdentuu tutkimusorganisaatioille eli ammattikorkeakouluille, yliopistoille, yliopistosairaaloille ja valtion tutkimuslaitoksille.

TKI-rahoituksella luodaan edellytyksiä Suomen menestymiselle, tuottavuudelle ja kasvulle. Valtionavustukset ovat keino tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittamisessa ja tämän tavoitteen saavuttamisessa. 

Kokonaiskustannusmalli mahdollistaa talousraportoinnin automatisoinnin

Valtionavustushankkeessa toimiva tutkimusjaosto on selvittänyt tutkimusrahoitukseen liittyviä käytäntöjä. Keskeiseksi kehittämiskohteeksi nousevat valtionapuviranomaisen sujuvat menettelytavat. Kokonaiskustannusmalliin perustuva rahoittaminen on yksi esimerkki: rahoittaminen perustuu tutkimusorganisaation olemassa oleviin kustannuslaskentamalliin sen sijaan, että jokainen rahoittaja edellyttää omanlaista kustannusseurantaa.

Vakiintuneet rahoituksen saajat ja keskitetyt taloushallinnon järjestelmät ja palvelut luovat talousraportoinnin automatisoinnille hyvät edellytykset. Sujuvat valtionavustuskäytännöt varmistavat, että resurssit kohdentuvat tärkeimpään eli tutkimuksen tekemiseen sekä vaikutuksien aikaansaamiseen.

Miten valtionavustustoimintaa pitäisi kehittää? 

Tutkimusrahoitukseen liittyy myös muita erityiskysymyksiä; tutkimusrahoituksen käsitteet ja niitä vastaavat menettelytavat, lainsäädäntö, tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurit, yhtenäiset talouden käsitteet ja yhteishankkeiden toteuttamisen malli. Tutkimustoimintaa rahoitetaan kaikista ministeriöissä. Yhteisten pelisääntöjen rakentaminen vaatii ministeriöiden välistä yhteistyötä ja yhdenmukaistamisen koordinointia.

TKI-rahoitus on merkittävää kansantalouden ja hyvinvoinnin kannalta. Tästä syystä rahoituksen myöntämisen menettelytapoja on kehitettävä. Valtiovarainministeriö pyytääkin lausuntoja tutkimusjaoston raporttiluonnoksesta, jossa käsitellään tutkimusorganisaatioille myönnettäviä valtionavustuksia ja yhteisrahoitteista toimintaa. 

Ulla Suomela
Erityisasiantuntija, valtionavustustoiminnan kehittämishanke