Hyppää sisältöön

Työnteon tavat uudistuvat – monipaikkaisen työn edistämisen linjaukset on hyväksytty 

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2021 11.29
Tiedote

Työnteon tapojen uudistuminen tuo mukanaan mahdollisuuksia järjestää uudella tavalla valtion palveluja, hallintoa ja erilaisia tehtäviä. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen. Kuntaministeri Sirpa Paatero on hyväksynyt valtionhallinnolle monipaikkaisen työn edistämistä koskevat linjaukset. Linjaukset on käsitelty myös julkisen hallinnon uudistamisen poliittisessa johtoryhmässä 19.5.2021.

”Koronan vuoksi jopa yli miljoona ihmistä on tehnyt etätöitä. Valtiolla noin 70 prosenttia 75 000 työntekijästä on ollut etätöissä. Vaikka kaikki eivät varmasti etätöihin jää, niin luku kertoo paikkariippumattoman työn lähivuosien potentiaalista. Siksi on tärkeää, että monipaikkaisen työn pelisäännöt on nyt saatu linjattua. Olemme käynnistämässä myös ensi vuonna valmistuvan monipaikkaisuutta ja alueellista läsnäoloa koskevan periaatepäätöksen valmistelua”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Työnteon tavat, tavoitteellinen johtaminen ja selkeä vastuunjako linjausten keskiössä 

Linjauksilla parannetaan mahdollisuuksia hoitaa työtehtäviä monipaikkaisesti silloin, kun se on työtehtävien kannalta mahdollista. Laajenevalla monipaikkaisella työnteolla edistetään myös resurssien kestävää käyttöä, kustannusten ja matkustuksen vähentymistä sekä parempaa asiakaspalvelua lisäämällä työnantajien mahdollisuuksia järjestää työn tekemistä parantamaan palveluiden saatavuutta ajallisesti ja paikallisesti. Valtiolla kaikilla työntekijöillä on vastaisuudessakin työnantajan osoittamat työtilat, joissa työnantajalla on ensisijainen vastuu turvallisesta työympäristöstä, työhyvinvoinnista sekä tietosuojasta ja tietoturvasta. Henkilöstön siirtymistä kokonaan etätyöhön ei pidetä tarkoituksenmukaisena.

Luottamus, työn tavoitteellisuus sekä monimuotoinen vuorovaikutuksellisuus korostuvat monipaikkaisuuden edistämisessä. 

”Covid-19 on kaikessa kurjuudessaan aikaansaanut melkoisen loikan uusien digiajan työnteon tapo-jen edistämisessä ja myös omassa osaamisessamme monipaikkaiseen työntekoon. Tämän myötä pääsemme uudistamaan julkisia palveluita kansalaisten ja yritysten eli asiakkaiden näkökulmasta ja luomaan uutta, parempaa asiakaskokemusta. Tämä antaa mahdollisuuden luoda uuden 2030-luvun julkisten palveluiden yhteistyömallin, jossa ytimenä on laatu ja palveluiden parempi saavutettavuus ja toimiva asiakastuki.  Uusissa linjauksissa nousevat esille niin palveluverkon alueellinen kattavuus kuin julkisten toimijoiden laajeneva yhteistyö toimitilojen ja asiakaspalveluiden toteuttamisessa”, sanoo ylijohtaja Juha Sarkio.  

Linjaukset on valmisteltu samanaikaisesti, kun valtiolle tehdään uutta toimitilastrategiaa ja palveluverkkohanketta. Hankkeet on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä ja monipaikkaisuus toimii keskeisenä keinona uudistettaessa valtion alueellista läsnäoloa. 

Lisätiedot: 

Juha Sarkio, ylijohtaja. puh. 02955 30031, juha.sarkio(at)vm.fi
Päivi Rissanen, neuvotteleva virkamies puh. 0295 530 305 paivi.rissanen(at)vm.fi