Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys
Ukrainan pakolaisille annettava apu vapautetaan arvonlisäverosta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2022 13.23
Tiedote

Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja ostot muista EU-maista sekä tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut säädetään arvonlisäverottomiksi. Esityksen tavoitteena on tukea Ukrainan pakolaisille annettavaa materiaalista humanitaarista apua sekä varmistaa verotuksen neutraalisuus.

Euroopan komissio on antamassa väliaikaisesti voimassa olevan päätöksen Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tai heidän käyttöönsä maksutta asetettavien tavaroiden tuonnille myönnettävästä vapautuksesta tuontitulleista ja maahantuonnin arvonlisäverosta. Komission päätöksen myötä näiden tavaroiden maahantuonti olisi verovapaata, kun tuojana on valtiollinen toimija tai avustusjärjestö. Lakimuutoksella vapautettaisiin verosta vastaavat kotimaiset myynnit ja ostot muista EU-maista, jotta Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakenevia varten tarvittavien tavaroiden eri hankintatavat olisivat yhdenvertaisessa asemassa. Tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut olisivat myös verottomia.  Verottomuus koskisi myyntejä yleishyödyllisille yhteisöille ja uskonnollisille yhdyskunnille. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saataisiin vähentää eli kyse olisi nollaverokannasta. 

Verovapautus koskisi myös yleishyödyllisille yhteisöille, uskonnollisille yhdyskunnille, valtiolle, kunnille, hyvinvointialueille sekä vastaanottopalvelujen järjestäjille tehtyjä lahjoituksia vastaaviin tarkoituksiin. Tältä osin vapautus olisi tarpeen, jotta yritykset voisivat tehdä lahjoituksia näille toimijoille ilman velvollisuutta suorittaa oman käytön veroa tai näille toimijoille voitaisiin muutoin tehdä lahjoituksia ilman verokustannusta.

Säännöksiä esitetään sovellettavaksi taannehtivasti 24.2.2022 alkaen ja olemaan voimassa vuoden 2022 loppuun asti. 

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Pauliina Pitkänen, puh. 0295 530 395, pauliina.pitkanen(at)gov.fi