Hyppää sisältöön

Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen etenee kuuteen seuraavaan maakuntaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2024 9.42
Tiedote
Kuvituskuva.

Valtiovarainministeriö on asettanut valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamishankkeen toisen vaiheen. Hankkeessa kootaan julkisen hallinnon asiakaspalvelupisteitä ja toimitiloja yhteisiin työympäristöihin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena ovat kattavat ja sujuvat palvelut asiakkaalle. Hankkeen toimeenpano laajenee seuraavaksi Etelä-Savoon, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen, Lappiin, Satakuntaan ja Uudellemaalle.

Palvelu- ja toimitilaverkkohankkeessa kootaan valtion virastojen käyntiasiointi vaiheittain julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin, joista saa laajasti myös Kelan, kuntien ja soveltuvilta osin hyvinvointialueiden palveluita. Samalla valtion tilankäyttö tehostuu, kun virastot ja laitokset siirtyvät yhteisiin toimistotiloihin, ja tarvittaessa tilayhteistyötä voidaan tehdä myös yksityisten palveluiden kanssa. Tavoitteena on, että yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin ja yhteiskäyttöisiin toimistotiloihin siirrytään koko maassa vuoteen 2030 mennessä. 

Hankkeessa hyödynnetään aiemmin saatuja tuloksia

Kuuteen uuteen maakuntaan, Etelä-Savoon, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen, Lappiin, Satakuntaan ja Uudellemaalle, on asetettu maakunnan liiton, kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion edustajista koostuvat projektiryhmät. 
 
Ryhmät valmistelevat alueelliset suunnitelmat yhteisten asiakaspalvelupisteiden ja toimistotilojen uudistamiseksi alueillaan ja käynnistävät hankkeen toimeenpanoa. Suunnitelmat sisältävät muun muassa esityksen palvelupisteiden sijainnista maakunnissa. Tavoitteena on, että asiakas saa palvelua korkeintaan tunnin ajomatkan päästä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa yhteiset asiakaspalvelupisteet ja toimitilat otettiin käyttöön Joensuussa, Lappeenrannassa Lahdessa ja Porissa, ja toisessa vaiheessa hyödynnetään näistä toimipaikoista saatuja tuloksia ja kokemuksia. Esimerkiksi yhteistä asiakaspalvelua sekä asiakaspalvelupisteiden ja toimistotilojen kokonaisuutta kehitetään edelleen. Lisäksi tavoitteena on, että etä- ja tulkkauspalvelu otetaan valtakunnallisesti käyttöön vuodesta 2025 alkaen, mikä mahdollistaa asiakkaille aiempaa kattavamman palveluverkon.
 
Palvelu- ja toimitilaverkon uudistus varmistaa kattavan käyntiasiointimahdollisuuden ja kehittää nykyistä palvelutasoa samalla kun saavutetaan kustannussäästöjä. Suurimmissa kaupungeissa, joissa on laaja toimistotilojen verkosto, myös säästöpotentiaali on suurin. Uudistuksen läpiviennillä tavoitellaan kaikkiaan 50 miljoonan euron vuosittaista säästöä.

Tavoitteena kattavat ja sujuvat julkiset palvelut  

Digitaaliset palvelukanavat tarjoavat yhä monipuolisempia mahdollisuuksia viranomaisasiointiin ja julkisiin palveluihin, ja samalla julkishallinnon henkilöstö työskentelee yhä enemmän joustavasti eri paikoissa. Uudistuksen tavoitteena ovat turvata asiakkaille yhdenvertainen mahdollisuus asioida julkisissa palveluissa ja helpottaa kasvokkaista asiointia, kun monen viranomaisen palvelut löytyvät samasta paikasta.   
 
”Viranomaisten löytäminen yhdestä pisteestä tekee asioinnista aiempaa sujuvampaa. Asiakkaiden on mahdollista hyödyntää sekä digitaalisia palveluita että kasvokkaisia kohtaamisia viranomaisten kanssa yhä monipuolisemmin. Samalla yhteiset toimitilat mahdollistavat aiempaa kustannustehokkaammat palvelut”, kertoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Palvelupisteet ja yhteiset toimitilat koko Suomeen vuoteen 2030 mennessä 

Hankkeessa ovat mukana valtion osalta aluehallintovirastot, Digi- ja väestötietovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Maahanmuuttovirasto, Maanmittauslaitos, oikeusapu- ja edunvalvontatoimistot, Poliisin lupahallinto, Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistot, Ulosottolaitos ja Verohallinto. Hanke tavoittelee myös laajaa yhteistyötä Kansaneläkelaitoksen, kuntien kanssa ja soveltuvin osin hyvinvointialueiden kanssa. Paikallisesti yhteisten työympäristöjen toimitilahankkeissa on mukana myös lukuisia muita valtion sekä muita julkisen hallinnon toimijoita. 
 
Hankkeen toisen vaiheen toimikausi on 19.03.2024–31.01.2027. Alueelliset suunnitelmat jäljelle jäävästä yhdeksästä maakunnasta tehdään hankkeen toisen vaiheen aikana vuoden 2026 loppuun mennessä. Vuodesta 2027 alkaen uudistus etenee kolmanteen vaiheeseen, jonka aikana jatketaan valtion viranomaisten omien palvelupisteiden ja toimitilojen kokoamista yhteisiin palvelupisteisiin ja yhteisiin toimistotiloihin. 

Hankkeen ohjausryhmä koostuu valtiovarainministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Kansaneläkelaitoksen, Valtorin, Suomen Kuntaliiton, Ammattiliitto Pron, Senaatti-kiinteistöjen sekä Kaupan liiton edustajista. 

Lisätiedot:
Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, puh. 029 553 0271, marko.puttonen(at)gov.fi