Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Varautumisen ministerityöryhmä päätti toimista energian saatavuuden varmistamiseksi, vihreän siirtymän ja investointien vauhdittamiseksi sekä polttoaineen jakeluvelvoitteen väliaikaiseksi alentamiseksi

työ- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2022 13.34
Tiedote
Varautuminen, ministerityöryhmä.

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi akuuttien toimien kokonaisuudesta, joilla varmistetaan kohtuuhintaisen energian tuotanto ja saatavuus. Lisäksi ministerityöryhmä linjasi energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamisen toimenpidekokonaisuudesta, vihreän siirtymän vauhdittamisesta sekä polttoaineen jakeluvelvoitteen väliaikaisesta alentamisesta. 

Varautumisen ministerityöryhmä kokoontui 7. huhtikuuta käsittelemään energian saatavuutta, vihreää siirtymää ja investointeja, polttoaineen jakeluvelvoitetta sekä kansainvälisiä kuljetuspalveluita ja talouden näkymiä.  

Varautumisen ministerityöryhmä ohjaa varautumista, joka liittyy Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksiin. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Toimet energian tuotannon ja saatavuuden varmistamiseksi

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi akuuttien toimien kokonaisuudesta, jolla varmistetaan nopeasti muuttuneessa turvallisuusympäristössä kansallinen huoltovarmuus ja turvataan kohtuuhintaisen energian tuotanto ja saatavuus nykytilanteessa ja lähitulevaisuudessa.

Toimiin kuuluvat

  • metsähakkeen saatavuuden lisääminen
  • turvetuotannon varmistaminen huoltovarmuuden takaamiseksi
  • kaasun huolto- ja toimitusvarmuus.

Toimet omavaraisuuden vahvistamiseksi, fossiilisesta energiasta luopumiseksi ja investointien vauhdittamiseksi

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi toimenpidekokonaisuudesta, jonka tavoitteena on nopeuttaa merkittävällä tavalla irtautumista fossiilisesta energiasta sekä tukea uuden teknologian käyttöönottoa.

Toimiin kuuluvat

  • energiainvestointien vauhdittaminen
  • fossiilisista polttoaineista irtautuminen liikenteessä
  • pientalojen ja julkisten kiinteistöjen lämmitysratkaisut.

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on osoitettu noin 1 miljardia euroa EU-rahoitusta vuosina 2022–2026 vihreän siirtymän toteuttamiseksi. Nyt tehtävillä päätöksillä osoitetaan vuosille 2022–2023 kansallista lisärahoitusta yhteensä noin 700 miljoonaa euroa siirtymän vauhdittamiseksi. 

Tämän lisäksi on aiemmin päätetty myös maatalouden 126,5 miljoonan vihreän siirtymän paketista sekä 20 miljoonan logistiikkayritysten vihreän siirtymän paketista.

Kehysriihessä 2022 hallitus päätti myös, että vihreän siirtymän investointeja vauhditetaan valmistelemalla niitä koskevien investointien määräaikainen etusija lupakäsittelyssä.

Polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentaminen

Jakeluvelvoite tarkoittaa osuutta, joka bensan ja polttoaineen jakelijoiden myymästä polttoaineesta täytyy olla uusiutuvia. Velvoitteen alentaminen alentaa myös polttoaineen hintaa.

Varautumisen ministerityöryhmä päätti, että polttoaineen jakeluvelvoitetta alennetaan väliaikaisesti 7,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2022 ja 7,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2023. Kehittyneiden biopolttoaineiden ja biokaasun lisävelvoitetta ei muuteta. 

Nykyisiin, hyvin korkealle kohonneisiin polttoaineiden ja uusiutuvien polttoaineiden hintoihin perustuen 7,5 prosenttiyksikön alentamisen arvioidaan vaikuttavan dieselin pumppuhintaan noin 12 senttiä litralta. Tänä vuonna vaikutus voi olla suurempikin, sillä alku vuonna jakelijat ovat jaelleet uusiutuvia polttoaineita 19,5 prosentin jakeluvelvoitteen mukaisesti. Bensiinin pumppuhintaan vaikutus on selvästi vähäisempi, sillä jakeluvelvoitetta täytetään enemmän uusiutuvalla dieselillä.

Vuosilta 2022 ja 2023 toteutumatta jäävät päästövähennykset katetaan nopeuttamalla jakeluvelvoitteen korotuksia lainsäädännössä. Jakeluvelvoite vuonna 2030 on keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman mukainen 34 prosenttia. Suunnitelmassa jakeluvelvoitetta korotettiin 30:stä 34:ään, koska jakeluvelvoitteeseen sisällytettiin myös biokaasu ja sähköpolttoaineet.

Jakeluvelvoitteen muutokset pyritään tekemään mahdollisimman pian yhdessä hallituksen esityksessä kevätistuntokauden aikana. Mikäli toteutumatta jäävien päästövähennysten kattamiseksi tehtävät nopeutetut korotukset eivät ole säädettävissä tässä yhteydessä, säädetään vuoden 2023 velvoitteen alentamisesta myös myöhemmin tänä vuonna annettavan hallituksen esityksen yhteydessä.

Lisätietoja:

Valtiovarainministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 0295 161 134, 
Elinkeinoministerin erityisavustaja Mari Kokko, puh. 040 521 2124
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Milja Henttonen, puh. 050 599 3094
 

Annika Saarikko Emma Kari Mika Lintilä Talouspolitiikka
 
Sivun alkuun