Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Avioliittolain muutos heijastuu sosiaaliturvalakeihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.1.2017 13.20
Tiedote 6/2017

Sosiaaliturvalait muuttuvat niiltä osin, joihin maaliskuun alusta voimaantuleva sukupuolineutraali avioliittolaki vaikuttaa.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista 12. tammikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1.3.2017.

Avioliittolain muutoksen seurauksena myös sosiaaliturvalainsäädännön avioliitonomaisen suhteen eli avoliiton käsite muuttuu sukupuolineutraaliksi.

Lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on jatkossa oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovelletaan jatkossa samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin.

Lapsen hoidosta vastaavalle isälle tulee oikeus vanhempain- ja isyysrahaan, vaikka isä ei ole tai ei ole ollut avio- tai avoliitossa lapsen äidin kanssa. Lakimuutoksella turvataan lapsesta huolehtivan isän toimeentuloa ja parannetaan siten myös lapsen asemaa

Elatustukilakiin tulee lisäys, jossa elatustuen piiristä suljetaan pois ne tilanteet, joissa avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle maksetaan elatustukea isyyden vahvistamatta jättämisen vuoksi, mutta lapsella tosiasiassa on kaksi elatusvelvollista vanhempaa.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Milja Tiainen p. 02951 63579, [email protected]

 
Sivun alkuun